Dotacja Mój Prąd 2021

Fotowoltaika z dopłatą

Zasady dofinansowania Mój Prąd 2021

 1. Program „Mój Prąd” czyli dofinansowanie nawet do 50% kosztów instalacji fotowoltaicznej dla domu będzie kontynuowany w 2021 !
 2. Dotacja mój prąd nie jest opodatkowana i może łączyć się z ulga termodernizacyjną co umożliwia odliczenia wartości instalacji aż do kwoty 53 tyś. zł
 3. My zajmujemy się wszystkimi formalnościami za Ciebie, a zgłoszony przez nas wniosek możesz sprawdzić na stronie mojprad.gov.pl
 4. Z dotacji Mój prąd skorzystać mogą tylko osoby indywidualne które kupiły lub zamontowały instalacje fotowoltaiczna o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW
 5. Program „Mój prąd” jest zaplanowany na lata 2019 – 2024 z budżetem 1,1 mld zł, a dotacje przyznawane są na podstawie kolejności zgłoszeń

Szczegóły programu Mój Prąd 2021

Kiedy rozpocznie się program Mój Prąd?

Nabór do poprzedniej edycji zakończył się w grudniu 2020. Na początku 2021 roku trwają wzmożone prace nad rozpatrywaniem wniosków i wypłatą dofinansowania. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Klimatu i Środowiska, program Mój Prąd będzie kontynuowany w 2021 roku w nieco udoskonalonej formie. Poza dopłatą do samej instalacji, wsparcie ma obejmować również rozwiązania zwiększające bieżącą konsumpcję prądu z fotowoltaiki.
Program Mój Prąd jest zaplanowany na lata 2019 – 2024 z budżetem 1,1 mld zł. Dotychczasowy sukces programu dopłat pozwala zakładać, że polskie dachy niedługo zaspokoją potrzeby energetyczne większość mieszkańców.

Na stronie internetowej NFOŚiGW podano datę startu programu Mój Prąd 3.0. Nabór wniosków jest planowany od 1 lipca 2021.

Mam już fotowoltaikę, czy mogę złożyć wniosek o Mój Prąd 3.0?

Tak, programem zostaną objęte nowe instalacje które zostały zakupione po 31.01.2021. Biorąc pod uwagę mniejszy niż w zeszłym roku budżet programu oraz krótszy okres zbierania wniosków, montaż wiosną może być dobrym rozwiązaniem. Od wiosny instalacja będzie produkować prąd a szybko złożony wniosek na istniejącą już instalację pozwoli szybciej dostać dotację.

Wniosek można złożyć osobiście, lub upoważnić do tego naszych specjalistów którzy załatwią wszelkie formalności.

Jaki jest cel programu Mój Prąd 2021

Celem programu jest zachęcenie Polaków do montażu instalacji fotowoltaicznych i zwiększenia w ten sposób produkcji energii z odnawialnych źródeł energii. Mój Prąd 2021 jest kontynuacją programu który przyniósł ogromne korzyści polskiej energetyce i równie duże oszczędności w kieszeniach użytkowników. W ciągu kilku lat w Polsce zainstalowano ponad 350 tysięcy instalacji fotowoltaicznych a ich łączna moc wynosi już ponad 2.4 GW. To tyle co moc piątej co do wielkości elektrowni w Połańcu. Założenia programu Mój Prąd na 2021 obejmują wspieranie auto konsumpcji i magazynowanie energii.

Kto może skorzystać z dopłaty Mój Prąd?

Z dotacji Mój Prąd w 2021 będą mogły skorzystać osoby fizyczne które zamontują:

 • instalację fotowoltaiczną
 • instalację fotowoltaiczną połączoną z urządzeniami zwiększającymi auto konsumpcję

Ważne jest również podpisanie odpowiedniej umowy z zakładem energetycznym, dzięki czemu inwestor może rozliczać pobraną i oddaną energię.

Kiedy można złożyć wniosek o dotację Mój Prąd?

Wniosek można składać po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, podłączeniu jej do sieci energetycznej i wymianie licznika na dwukierunkowy.

Do wniosku potrzebne są:

 • Kopia faktury za dostawę i montaż fotowoltaiki
 • Dowód opłacenia faktury
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika

Nasi klienci nie musza się tym zajmować. Wszystkie formalności załatwiamy nieodpłatnie w ich imieniu.

Jak złożyć wniosek na dopłatę Mój Prąd?

Wniosek można złożyć drogą elektroniczną przez portal gov.pl lub przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Klienci Sunvival nie muszą się tym jednak martwić. Od dawna współpracujemy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Nasi specjaliści załatwiają wszystkie formalności związane z dopłatą Mój Prąd 2021 w imieniu naszych klientów. Zgłoszony przez nas wniosek można sprawdzić na stronie mojprad.gov.pl.

Na co można przeznaczyć pieniądze z dotacji Mój Prąd?

Dofinansowanie można przeznaczyć za zakup komponentów niezbędnych do montażu instalacji fotowoltaicznej lub kupienie całej instalacji wraz z montażem. Edycja programu na rok 2021 ma również wspierać auto konsumpcję prądu z fotowoltaiki.

Czym jest auto konsumpcja i czemu jest wspierana przez Mój Prąd?

Największa produkcja energii elektrycznej przez fotowoltaikę przypada przeważnie na środek dnia. Dokładnie wtedy większość z właścicieli jest w pracy lub szkole. Z kolei największe zapotrzebowanie w domu na prąd jest rano i późnym popołudniem. Umowa z zakładem energetycznym zapewnia właścicielom bezpłatny odbiór 80% wyprodukowanej energii w ramach net meteringu. Założenia dotacji Mój Prąd 2021 idą w kierunku maksymalnego wykorzystania bieżącej produkcji na potrzeby domu.

Auto konsumpcję poprawiają takie rozwiązania jak:

 • Akumulatory które magazynują dużą część energii którą można wykorzystać gdy zajdzie słońce, lub przy odpowiedniej instalacji elektrycznej również gdy nie ma prądu w sieci
 • Pompy ciepłą służące do efektywnego ogrzewania współczesnych domów za pomocą prądu. Połączenie fotowoltaiki i pomy ciepła pozwala na darmowe ogrzewanie domu.
 • Ładowarki do samochodów elektrycznych dające możliwość uzupełniania akumulatorów w samochodach elektrycznych i hybrydach plug-in. Fotowoltaika dostarczając darmowy prąd zapewnia darmowe „tankowanie” samochodu.
 • Bufory ciepła które pozwalają nadmiar prądu zamienić w ciepło i w ten sposób ogrzewać dom i wodę użytkową.

Jaką największą instalację można kupić z dopłatą Mój Prąd?

W ramach dotychczasowego wsparcia, program przewidywał dopłaty do instalacji fotowoltaicznych nie większych nić 10 kWp.

Czy dotacja Mój prąd jest opodatkowana?

Nie, przydzielone środki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dopłatę Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Tak, dopłatę Mój prąd można łączyć z ulgą podatkową. Od ceny końcowej instalacji należy odjąć kwotę dopłaty jaka została wypłacona i wynik wpisać w zeznaniu podatkowym. W ten sposób można odzyskać kolejne kilka do kilkunastu tysięcy złotych.

Czy Mój Prąd 2021 można łączyć z Eko dotacją Warszawską?

Nie, tych dwóch programów nie można łączyć ze sobą. Ta sama zasada obowiązuje również w przypadku większość programów dopłat regionalnych do fotowoltaiki.

sunvival.pl