Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga wiele energii i poświęcenia. Współczesne gospodarstwa muszą stawiać na wysoką jakość i jednocześnie oferować korzystną cenę. Dlatego fotowoltaika dla rolników jest doskonałym rozwiązaniem który pozwala na stałe ograniczyć do minimum koszty prądu i jednocześnie dokonać korzystnej inwestycji. Dotacje na fotowoltaikę dla rolników są wyższe niż dla klientów indywidualnych i pozwalają znacznie przyspieszyć zwrot z inwestycji. Warta zapamiętania jest dotacja na fotowoltaikę dla rolników o nazwie Agroenergia, do której nabór wniosków będzie możliwy od czerwca 2021.

Agroenergia 2021 – dotacja na pompę ciepła i fotowoltaikę dla rolników

Dotacja Agroenergia organizowana jest przez NFOŚiGW i ma na celu zwiększenie produkcji energii elektrycznej na obszarach rolniczych.
Dotacja Agroenergia jest wypłacana w formie refundacji po zakończonej inwestycji. Co istotne, dotacji nie można uzyskać na rozbudowę już istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Na co można dostawać dotację?

Montaż instalacji fotowoltaicznej o z o mocy od 10 kWp do 50 kWp. Instalacja 50 kWp to największa wielkość jaka nie wymaga pozwolenia na budowę. W przypadku zapotrzebowania na mniejszą instalację fotowoltaiczną lepiej skorzystać z innego programu dopłat – Mój prąd.

Montaż instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej większej niż 10 kWp oraz nie większej niż 50 kWp.

Montaż pompy ciepła o mocy między 10 kW a 50 kW. W przypadku wniosków o dopłatę do pomy ciepła konieczne jest przeprowadzenie wcześniej audytu energetycznego, który potwierdzi zasadność inwestycji.

Montaż instalacji hybrydowej, czyli pompy ciepła i fotowoltaiki lub pompy ciepła i elektrowni wiatrowej. Łączna moc obu instalacji może wynosić ponad 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mogą być większe niż 50 kW. Podobnie jak w przypadku montażu pompy ciepła, montaż instalacji hybrydowej musi być poprzedzony audytem energetycznym.

Agroenergia – ile wynosi dotacja

Dotacja będzie realizowana do 2025 roku. Budżet programu Agroenergia dla rolników na 2021 wyniesie 200 milionów złotych, z czego 170 milionów złotych zostanie przeznaczone na bezzwrotne dotacje dla rolników.

Dofinansowanie może wynieść maksymalnie 20% kosztów kwalifikowanych w przypadku instalacji fotowoltaicznej.

Moc instalacji % bezzwrotnej dotacji Maksymalna kwota dotacji
Instalacje fotowoltaiczne od 10 kWp do 30 kWp do 20% 15 000 zł
Instalacje fotowoltaiczne od 30 kWp do 50 kWp do 13% 25 000 zł

 

W przypadku instalacji hybrydowej przewidziany jest dodatek w wysokości 10 000 zł. Czyli przy montażu fotowoltaiki i pompy ciepła można dostać dotację między 25 000 zł a 35 000 zł.

Dla towarzyszących magazynów energii – dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

Ile można zyskać dzięki Agroenergii

Dopłata do fotowoltaiki dla rolników pozwala bardzo przyspieszyć zwrot z inwestycji. Aby sprawdzić wszystkie korzyści najlepiej porównać dwie wielkości instalacji fotowoltaicznej.

Jak widać, dopłata do fotowoltaiki dla rolnika może przynieść konkretne korzyści. Biorąc pod uwagę, że tej wielkości instalacji pozwalają zaoszczędzić na prądzie od kilku do kilkunastu tysięcy złotych rocznie, okazuje się, że fotowoltaika jest najszybciej zwracającą się inwestycją.

Warto również pamiętać o możliwości odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego. Od poniesionych kosztów należy odjąć przyznaną dotację Agroenergia. Z uzyskanej kwoty można odliczyć 25% od podatku rolnego i rozłożyć to nawet na 15 lat.

Moc instalacji Cena instalacji w Sunvival Energy od Dotacja Agroenergia Roczne oszczędności na prądzie Kwota do odliczenia ulgi inwestycyjnej
Instalacja fotowoltaiczna 15,3 kWp 54 700 10 940 zł 9 300 zł 11 350 zł
Instalacja fotowoltaiczna 22,05 kWp 74 900 14 980 zł 13 300 15 400 zł

Wielu gospodarzy finansuje zakup fotowoltaiki wspomagając się preferencyjnym kredytem. W takiej sytuacji opłacalne jest wzięcie kredytu na kwotę w jakiej będzie przyznana dotacja. Po wypłacie z NFOŚiGW dotacją można szybko nadpłacić kredyt. Dzięki temu realnie gotówką płaci się za 80% instalacji o odliczenie z podatku rolnego zostaje już w kieszeni.

Kto może starać się o dopłatę Agroenergia?

Z dopłaty Agroenergia dla rolników mogą skorzystać:

  • osoby fizyczne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoby prawne będące właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z)

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...