Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych są nie tylko producentami energii elektrycznej, ale także jej konsumentami. Tym bardziej, że technologicznie niemożliwe jest zasilenie wszystkich sprzętów elektrycznych w domu z samodzielnie produkowanego prądu z fotowoltaiki. Problem ten rozwiązuje program Prosument i dwukierunkowe połączenie z siecią energetyczną.

Najprostszym – przynajmniej w teorii – rozwiązaniem jest instalacja magazynu energii elektrycznej. System taki pozwala na gromadzenie produkowanej w ciągu dnia energii i wykorzystywanie jej np. w nocy, gdy słońce nie świeci… niestety, tego rodzaju magazyny mają ograniczoną pojemność i są dosyć drogie. Dlatego dużo bardziej korzystnym jest wykorzystanie sieci energetycznej, jako magazynu energii. Taką szansę daje właśnie zostanie Prosumentem.

Aby zostać Prosumentem, należy w pierwszej kolejności zgłosić się do sprzedawcy energii elektrycznej np. firmy Enelogic. Następnym krokiem jest wymiana licznika na dwukierunkowy. Jest to licznik pozwalający na tzw. bilansowanie energii netto. Na wymianę nie trzeba długo czekać. Ustawowy czas dla operatora sieci energetycznej na wymianę licznika to 30 dni, ale jak pokazują statystyki, średni czas wymiany wynosi około 16 dni (dane za rok 2019).

Skontaktuj się z doradcą Sunvival

Jak działa licznik dwukierunkowy?

Zasadniczo licznik dwukierunkowy nie różni się niczym od zwykłego licznika zużycia energii elektrycznej, oprócz faktu, że może dokonywać pomiaru przepływu prądu w obu kierunkach.

Miernik zużycia energii elektrycznej, nazywany popularnie licznikiem energii lub licznikiem prądu, to urządzenie elektroenergetyczne, które w sposób ciągły mierzy napięcie na linii energetycznej i przepływający przez nią prąd. Mnożąc te wartości przez siebie system otrzymuje moc chwilową (w watach), a następnie zlicza pobór mocy w czasie, otrzymując pomiar pobranej przez system energii.

W klasycznym systemie energetycznym prąd płynie tylko w jednym kierunku – z sieci do odbiorcy. Dlatego też układ licznika jednokierunkowego musi mierzyć przepływ prądu tylko w jednym kierunku. Licznik dwukierunkowy po prostu mierzy przepływ prądu w obu kierunkach. Oczywiście, podaje on obie wartości niezależnie, aby umożliwić tak zwane bilansowanie zużycia.

Bilansowanie zużycia jest potrzebne, aby operator wiedział, jak wysoki rachunek za zużycie energii elektrycznej ma nam wystawić. Wynika to z tego, jak działa program Prosument i możliwości pobierania energii z sieci przesyłowej za darmo.

Standardowo za każdy 1 kWh energii, wprowadzony do sieci, Prosument pobrać może 0,8 lub 0,7 kWh energii z sieci za darmo. Progi te uzależnione są od mocy przydomowej instalacji OZE. Dla systemów o mocy do 10 kWp użytkownik może pobrać z sieci 80% wprowadzonej do niej sieci. Dla osób, eksploatujących systemy o mocy od 10 kWp do 50 kWp, możliwe będzie pobranie tylko 70% oddanej do sieci energii elektrycznej. W przypadku montażu fotowoltaiki w Sunvival Energy, klienci mają możliwości skorzystania z korzystnego bilansowania 1:1. Dzięki współpracy Sunvival Energy i Enelogic, czyli dwóch spółek należących do jednej grupy kapitałowej, klienci mogą odbierać 100% oddanego do sieci prądu.

Licznik dwukierunkowy zlicza osobno energię wprowadzaną do sieci i z sieci pobraną, co pozwala na bilansowanie jej zużycia, zgodnie z tym, w którą z opisanych powyżej kategorii wpada dany Prosument.

Jak wygląda licznik dwukierunkowy?

To, jak wyglądać będzie nasz licznik dwukierunkowy, zależy od naszego operatora. Zgodnie z ustawą, aby możliwe było uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, konieczne jest podłączenie licznika dwukierunkowego. Za wymianę licznika na dwukierunkowy odpowiada operator sieci przesyłowej. Odbiorca finalny nie ponosi żadnych kosztów instalacji nowego urządzenia.

Należy pamiętać o wymianie liczników na dwukierunkowe. W teorii instalacja fotowoltaiczna, zainstalowana zgodnie ze sztuką, będzie działać poprawnie. Jednakże – po pierwsze – eksploatacja takiej instalacji jest niezgodna z prawem, jeśli nasza instalacja ma transmitować energie do sieci przesyłowej, ponieważ nie jesteśmy w stanie odebrać całej energii, jaką ona produkuje. Po drugie, licznik jednokierunkowy, zliczać będzie także energie, jaką wprowadzimy do sieci. Oznacza to, że nie dość, że nie otrzymamy upustów za wyprodukowany prąd, to jeszcze będziemy musieli za niego zapłacić!

Licznik dwukierunkowy wyposażony jest w wyświetlacz – o którym napiszemy dokładniej za chwile, gdyż to on, służy do odczytywania parametrów zużycia energii etc. Oprócz tego na liczniku znaleźć można również nazwę modelu i producenta licznika oraz, co bardzo ważne, numer licznika, który pojawiać się też będzie na umowie, fakturach i innych dokumentach z zakładu energetycznego.

Jak odczytywać licznik dwukierunkowy?

Aby poprawnie odczytywać wartość netto zużycia energii elektrycznej trzeba wiedzieć, co pokazuje licznik dwukierunkowy. Na wyświetlaczu licznika podaje on wartości tak zwanych rejestrów. Rejestry to wartości w pamięci licznika, w których zapisuje on różne istotne wartości, związane z poborem prądu etc. Rejestry te są opisywane tak zwanymi kodami OBIS. Opisane są one normą EN 13757.

Oto, co oznaczają najważniejsze z kodów licznika dwukierunkowego:

 • Kod 0.0.3 – Nazwa licznika
 • Kod 0.1.0 – Licznik okresów rozliczeniowych
 • Kod 0.1.2 – Data i czas okresu rozliczeniowego
 • Kod 0.2.2 – Nazwa aktywnej taryfy rozliczeniowej lub jej oznaczenie kodowe u operatora
 • Kod 0.9.1 – Aktualny czas
 • Kod 0.9.2 – Aktualna data
 • Kod 1.8.0 – Całkowite zużycie energii – ilość kWh pobrana z sieci (jeśli mamy taryfę jednostrefową) lub suma zużycia energii elektrycznej we wszystkich strefach (dla taryf G12, G12w itp.). Dla tych taryf dodatkowo znajdziemy dalsze informacje:
 • Kod 1.8.1 – Pobór prądu w strefie I
 • Kod 1.8.2 – Pobór prądy w strefie II
 • Kod 1.8.3 – Pobór prądu w strefie II
 • Kod 2.8.0 – Całkowita lub sumaryczna ilość energii elektrycznej, przekazanej do sieci energetycznej (zależnie od posiadanej taryfy). Dodatkowo dla taryf wielostrefowych:
 • Kod 2.8.1 – Ilość energii oddana w strefie I
 • Kod 2.8.2 – Ilość energii oddana w strefie II
 • Kod 2.8.3 – Ilość energii oddana w strefie III

Oczywiście, nie są to wszystkie kody OBIS, jakie istnieją, ani jakie podaje zainstalowany licznik. To, jakie informacje udostępnia dane urządzenie, zależne jest od jego zastosowania i producenta. Dokładny opis udostępnianych informacji znaleźć można w instrukcji użytkowania konkretnego licznika dwukierunkowego lub, w razie wątpliwości, uzyskać od naszego dostawcy energii elektrycznej.

Kontakt z doradcą

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...