Mój prąd 6.0 dla magazynów energii – co trzeba o nim wiedzieć?

Mój prąd 6.0 dla magazynów energii – co trzeba o nim wiedzieć?

W poprzednich edycjach program „Mój Prąd” doskonale się sprawdził, służąc dofinansowaniu zakupów fotowoltaiki, czy wyposażenia z nią powiązanego. Inicjatywa rządu RP cieszyła się tak wielkim zainteresowaniem, że w tym roku postanowiono kontynuować projekt.
Program „Mój prąd” 6.0, od kiedy możemy się go spodziewać? Sprawdź, „Mój Prąd” 6.0, zasady przydzielania wsparcia finansowego.

Program „Mój Prąd” 6.0 – kiedy startuje?

Program „Mój Prąd” 6.0 uruchomiony zostanie najprawdopodobniej w późniejszym terminie, aniżeli pierwotnie zakładano. Jego kolejna edycja została zapowiedziana, jako „Mój prąd 6.0” 2024. Winę za opóźnienia ponosi ogromna popularność poprzedniej edycji, a konkretniej, niemożność doprowadzenia jej do końca.

Przypomnijmy, Nabór wniosków uczestniczących w piątej edycji programu „Mój Prąd” odbywał się w okresie trwającym od kwietnia do połowy grudnia 2023 roku. Liczba chętnych przekroczyła wszelkie oczekiwania. Dość powiedzieć, że jeszcze w lutym 43 890 wniosków czekało na rozpatrzenie. To nie koniec kłopotów. W trakcie prac komisji okazało się, że, ponad 42 proc. wniosków należy skierować do korekty.

„Mój prąd” 6.0 wniosek – kiedy rusza nabór wniosków?

Z wyliczeń podanych przez NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki) wynika, że dziennie rozpatrywanych jest około 210 spraw, co oznacza, że zamkniecie piątej edycji programu „Mój Prąd”, nastąpi nie wcześniej, aniżeli jesienią tego roku.

Jak informuje zastępca prezesa NFOŚiGW pan Robert Gajda, do rozliczenia pozostało ponad 30 tys. wniosków. Wszyscy mają nadzieję, że prace uda się zakończyć pod koniec trzeciego bądź na początku czwartego kwartału 2024 roku, co jest warunkiem sine qua non uruchomienia kolejnej, szóstej edycji programu „Mój Prąd”.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić, żeby skorzystać z programu „Mój Prąd” 6.0?

Jeśliby prześledzić dziedziny, jakie były obejmowane programem „Mój Prąd” w poprzednich latach, dochodzimy do wniosku, że projekt stale ewoluuje, otwierając się na coraz to nowsze grupy prosumentów.

W pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej edycji beneficjentami były osoby fizyczne, wytwarzające prąd elektryczny na własne potrzeby i mające zawartą umowę z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej.

Piąta edycja programu „Mój Prąd” uwzględniła dodatkowo dwie nowe grupy, mianowicie:

 1. prosumentów rozliczających się w systemie opustów i niekorzystających wcześniej ze wsparcia, pod warunkiem przejścia na net-billing;
 2. prosumentów, którzy otrzymali już dotację w poprzednich edycjach programu „Mój Prąd”, nabyły i przyłączyły system od 1 lutego 2020 roku, przeszły na system net-billing oraz dokupiły urządzenia zwiększające autokonsumpcję (objęte wsparciem z programu „Mój Prąd”).

Warto przy tej okazji dodać, że bilansowanie energii z fotowoltaiki 1:1 pozwala wykorzystywać nawet 100% wyprodukowanej energii słonecznej.

„Mój Prąd” 6.0 – dla kogo?

Z założeń programu wynika, że wśród beneficjentów w dalszym ciągu znajdują się osoby fizyczne, które mimo inwestycji w fotowoltaikę nie uczestniczyły w programie.

Co więcej, rozważana jest opcja, by w związku z systemem net-billing, planowanymi rozliczeniami godzinowymi za energię, a także potrzebą usprawnienia zarządzania energią w dni najsłoneczniejsze rozszerzyć grupę beneficjentów o tych, którzy postawią na urządzenia wspierające autokonsumpcję zielonej energii z fotowoltaiki.

„Mój prąd” – magazyn energii

W tym roku zwrócono wreszcie uwagę na konieczność poprawy ekonomiki instalacji fotowoltaicznych w systemie net-billing. Innymi słowy, w programie „Mój Prąd” 6.0 za kluczowe uważa się dofinansowanie magazynu energii.

Warunkiem uczestnictwa w programie „Mój Prąd” może być zatem wyrażona gotowość do montażu paneli fotowoltaicznych (PV), magazynów ciepła, magazynów energii elektrycznej o pojemności minimum 2 kWh, a także systemów zarządzania energią w domu:

 • HEMS (Home Energy Management System);
 • EMS (Energy Management System).

Przy okazji wypada wspomnieć o innych profitach, zwiększających dofinansowanie budynku. Warto zawczasu pomyśleć o przeprowadzeniu audytu charakterystyki energetycznej budynku, co stanowi podstawę starań o innego rodzaju dopłat do infrastruktury energetycznej.

Program „Mój Prąd” 6.0 – co będzie objęte dofinansowaniem w 2024 roku?

Większość urządzeń była objęta dofinansowaniem już w poprzednich edycjach, co nie oznacza, że nie warto ich przypomnieć.

Dofinansowanie „Mój Prąd” 6.0 można otrzymać na:

 • Nabycie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 kW do 10 kW. Moc systemu musi odpowiadać zapotrzebowaniu energetycznemu w taki sposób, by ilość oddanej do sieci energii nie przekroczyła ilości energii pobranej w tym samym okresie rozliczeniowym w wysokości 120%.
 • Nabycie i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności wynoszącej minimum 2 kWh. Cena łączna (zakupu i montażu) magazynu nie może przekroczyć 6.000 zł w przeliczeniu na 1 kW (bez kosztów wysyłki/transportu);
 • Nabycie i montaż pompy ciepła powietrze/woda oraz gruntowej pompy ciepła;
 • Nabycie i montaż magazynu ciepła (zasobniki CWU zasilane pompą ciepła lub kotłem elektrycznym). Chodzi o zasobniki CWU z grzałkami elektrycznymi, bufory ciepła z grzałkami elektrycznymi, bufory zasilane pompą ciepła lub kotłem elektrycznym, bufory ciepła zintegrowane z zasobnikiem CWU (jedno urządzenie), pompy ciepła do CWU z zasobnikiem (zintegrowanym lub oddzielnym). Minimalna pojemność bufora lub zbiornika powinna wynieść 20 litrów.
 • Nabycie i montaż systemów do zarządzania energią (dofinansowanie przysługuje jedynie w przypadku zakupu magazynu ciepła lub magazynu energii).
 • Nabycie i montaż kolektorów słonecznych w liczbie nieprzekraczającej 50 sztuk, ich łączona powierzchnia czynna może wynosić od 0,5 do 30 m².

Wszystkie wyżej wymienione urządzenia muszą być instalowane jako nowe, a ich data produkcji nie może być wcześniejsza, aniżeli 24 miesiące przed montażem.

Pompy ciepła spełniające kryteria dofinansowania są wymienione na listach ZUM.

Warunkiem skorzystania z dotacji jest zakończenie inwestycji i jej pełna sprawność. Warto zatem dołożyć starań, by wszystkie jej elementy pochodziły z wiarygodnego źródła, co jest gwarancją bezawaryjnej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Na jakie dofinansowanie będzie można liczyć w ramach programu Mój Prąd 6.0?

Dotacja „Mój Prąd” 6.0 nie została jeszcze do końca sprecyzowana. Można założyć, że będzie ona zbliżona lub nawet wyższa niż ta obowiązujące w 2023 roku. Poprzednia edycja programu „Mój Prąd” oferowała dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przy limicie do 58 tys. złotych.

Mimo że budżet wynosił aż 950 milionów złotych, środki zostały wyczerpane po niecałych ośmiu miesiącach.

Mój prąd” 6.0 – wysokość dofinansowania:

 • instalacja PV – 6.000 zł, dla osób z 1 i 2 grupy wnioskodawców (osoby, które nie korzystały do tej pory z dotacji);
 • instalacja fotowoltaiczna i urządzenie zwiększające autokonsumpcję:
  • 7.000 zł dla osób należących do 1 i 2 grupy,
  • 3.000 zł dla osób z 3 grupy (osoby, które korzystały już z dotacji).
 • urządzenia zwiększające autokonsumpcję:
  • magazyn ciepła – do 3.000 zł;
  • magazyn energii elektrycznej – do 16.000 zł;
  • system HEMS/EMS – do 3.000 zł;
  • kolektory słoneczne – do 3.500 zł;
  • gruntowa pompa ciepła (woda/woda, grunt/woda) o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – do 28 500 zł;
  • powietrzna pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej – 19 400 zł;
  • pompa ciepła powietrzna – do 12 600 zł;
  • pompa ciepła powietrze/powietrze (klimatyzacja) – do 4 400 zł.

Program Mój Prąd 6.0 – czy obejmie przydomowe turbiny wiatrowe?

Dotowania małych turbin wiatrowych zasilających gospodarstwa domowe udziela Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jednak dzieje się to w ramach innego programu pod nazwą „Moja elektrownia wiatrowa”.

Budżet przeznaczony na ten cel w 2024 roku wynosi 400 mln zł. Aby skorzystać z dofinansowania przydomowej turbiny wiatrowej, trzeba wykazać się statusem prosumenta. Uczestnikami programu mogą zostać osoby, które planują postawić przydomową turbinę wiatrową.

Mój Prąd 6.0 – czy warto wziąć udział w programie?

Dotacja „Mój prąd” 6.0 jest atrakcyjną opcją dla wszystkich zainteresowanych inwestycją w fotowoltaikę. Warto przy tym rozważyć kilka czynników, takich jak koszty instalacji, możliwość otrzymania dofinansowania oraz potencjalne oszczędności na rachunkach za prąd. Przy spełnieniu wszystkich wymienionych warunków program „Mój Prąd” jest szansą na lepszą przyszłość, dla nas wszystkich.

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...