Net-billing –  jak działa i czy jest opłacalny?

Net-billing –  jak działa i czy jest opłacalny?

Net-billing to system rozliczeń fotowoltaiki, który działa od kwietnia 2022 roku i zastąpił obowiązujący wcześniej net-metering. Na czym polega? Czy fotowoltaika w systemie net-billingu wciąż jest opłacalna? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdują się w niniejszym artykule.

Czym jest net-billing?

Net-billing to jak wspomniano we wstępie system rozliczeń energii pozyskiwanej poprzez instalację fotowoltaiczną, który funkcjonuje od kwietnia 2022 roku. Nadal jednak wiele osób nie wie tego, na czym on dokładnie polega, czego potwierdzeniem może być popularność wyszukiwania w Internecie haseł: net billing zasady czy net-billing co to jest. W związku z tym warto mieć świadomość tego, że net-billing to forma rozliczeń, która zastąpiła obowiązujący wcześniej system net-metering, co wywołało wówczas spory niepokój wśród osób zamierzających zainwestować w fotowoltaikę. Produkcja własnego prądu stała się bowiem mniej opłacalna niż dotychczas.

Jak w praktyce działa net-billing?

Na czym polega net-billing? Otóż, jest to system rozliczeń fotowoltaiki, w przypadku którego energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną jest automatycznie przeliczana na wartość pieniężną. Jak działa net-billing w praktyce? Otóż, prosument, czyli właściciel fotowoltaiki posiada swoje wirtualne konto u sprzedawcy energii, które jest zasilane środkami odpowiadającymi wartości wyprodukowanej energii. Następnie z tego właśnie konta pobierane są opłaty za energię pobraną z sieci.

4 kluczowe zasady net-billingu

System net-billing to rozwiązanie, którego wprowadzenie miało na celu ograniczenie ilości przewymiarowanych instalacji fotowoltaicznych. Jest to możliwe dzięki jego założeniom, które bez problemu można znaleźć pod hasłem net-billing zasady. Najważniejsze z nich brzmią następująco:

  • rozliczana jest wartość wyrażona w złotówka, a nie ilość energii w kWh;
  • wartość energii eksportowanej do sieci określana jest na podstawie średniej giełdowej ceny miesięcznej, a od 1 lipca od ceny godzinowej;
  • wartość sprzedanej energii obniża koszt energii czynnej, czyli największego składnika rachunku za prąd;
  • na koniec roku prosument może wypłacić 20% nadmiarowych środków ze swojego wirtualnego konta, co nie podlega opodatkowaniu.

Jakie są różnice pomiędzy net-billingiem a net-meteringiem?

Jak już wspomniano net-billing to system rozliczeń energii z fotowoltaiki, który zastąpił dotychczasowy net-metering (system opustów). Czym zatem się od niego różni? Otóż, porównując net billing, a net metering należy zauważyć, że w nowym systemie prosument może odjąć tylko koszt energii czynnej, podczas gdy prosument korzystający ze starym systemem opustów, czyli net-meteringu mógł odjąć też opłatę zmienną stawki sieciowej. Wśród różnic należy wskazać również przedmiot rozliczenia, ponieważ kiedyś była to ilość produkowanej energii, a obecnie jej wartość, na której bazuje net-billing. Faktura skonstruowana jest zatem w inny sposób, a rozumienie działania net-billingu stanowi klucz do jej prawidłowego odczytywania.

Jakie są zasady rozliczania w systemie net-billingu?

Rozliczanie net billing jest proste, ponieważ opiera się na jasnych zasadach. W praktyce wygląda to następująco:

  • zielona energia produkowana przez instalację fotowoltaiczną zasila urządzenia, które są w tym samym czasie podłączone do prądu, czyli akurat pracują;
  • nadwyżka wyprodukowanej energii przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Rozliczanie umożliwia licznik dwukierunkowy;
  • sprzedawca energii elektrycznej odkupuje energię przekazywaną do sieci, a pieniądze trafiają na konto prosumenta jako depozyt w ramach net billing. Fotowoltaika może zatem produkować więcej energii niż aktualne zapotrzebowanie.
  • środki z depozytu pomniejszają rachunek za prąd, czyli rekompensują koszt energii spożytkowanej wtedy, gdy produkcja jest niższa niż aktualne zapotrzebowanie. Niewykorzystane pieniądze z depozytu przechodzą natomiast na następny miesiąc;
  • po zakończeniu roku rozliczeniowego prosument dysponujący środkami na swoim wirtualnym koncie ma możliwość wypłaty 20% z nich, a kwota ta nie podlega opodatkowaniu. Reszta pieniędzy zgromadzonych na koncie prosumenta przepada.

Fotowoltaika w systemie net-billingu – czy jest wciąż opłacalna?

Wprowadzenie nowego systemu rozliczeń fotowoltaiki sprawiło, że wiele osób zaczęło zastanawiać się nad dalszą opłacalnością inwestycji w produkcję zielonej energii. Jak zatem pod kątem opłacalności wygląda net-billing? Kalkulator oraz znajomość aktualnych zasad pozwala obliczyć rentowność montażu instalacji fotowoltaicznej. Istotna jest także wiedza na temat zużycia prądu w gospodarstwie domowym, ponieważ pozwala to odpowiednio dobrać moc fotowoltaiki. W tym miejscu należy jednak wyraźnie podkreślić to, że fotowoltaika w systemie net-billingu nadal jest opłacalna, a wpływ na to mają systematycznie rosnące ceny energii elektrycznej. Istotne jest jednak to, by instalacja była dopasowana do potrzeb danego prosumenta, ponieważ jej zbytnie przewymiarowanie negatywnie wpływa na opłacalność. Wynika to z faktu, że po zakończeniu roku rozliczeniowego możliwa jest wypłata jedynie 20% środków zgromadzonych na wirtualnym koncie.

Net-billing w 2024 roku – co się zmienia?

Net-billing to system funkcjonujący od kwietnia 2022 roku, jednak już w najbliższych miesiącach nastąpi w nim kluczowa zmiana. Net-billing 2024 będzie opierał się bowiem na ustalaniu wartości nadwyżek energii przekazywanych do sieci na podstawie cen godzinowych (obecnie jest to średnia miesięczna giełdowa cena energii elektrycznej). Co to zmieni w praktyce? Otóż, warto mieć świadomość tego, że wprowadzenie zmian wpłynie na wysokość środków uzyskiwanych ze sprzedaży energii, a co za tym idzie opłacalność posiadania instalacji fotowoltaicznej. Wynika to z faktu, że w godzinach słonecznych, kiedy to fotowoltaika produkuje najwięcej prądu ceny energii na giełdzie są zdecydowanie najniższe. W efekcie jeszcze bardziej opłacalne staną się magazyny energii, które pozwolą samodzielnie przechowywać produkowane nadwyżki prądu.

Podsumowując należy stwierdzić, że sposób działania net-billingu jest prosty, a zrozumienie obowiązujących zasad rozliczania fotowoltaiki nikomu nie powinno sprawić problemu. Istotne jest także to, że inwestycja w montaż instalacji fotowoltaicznej nadal jest opłacalna, na co wpływ niewątpliwie mają rosnące ceny prądu.

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...