Taryfy energetyczne: g11, g12 oraz g12w a bilansowanie 1:1

Każdy płacący rachunki za prąd jest w stanie odpowiedzieć na pytanie ile zużywa energii elektrycznej. Ci, którzy posiadają chociażby minimalne umiejętności matematyczne mogą nawet wyliczyć, jakie jest np. zużycie dzienne. To, co jednak było zawsze trudniejsze do ustalenia, to odpowiedź na pytanie – o której godzinie dana kilowatogodzina pobrana została z gniazdka.

Może się to wydawać niepotrzebnym pytaniem, szczególnie dla finalnego konsumenta energii elektrycznej, jednakże w rzeczywistości jest inaczej. To, o której godzinie pobieram prąd ma ogromne znaczenie dla jego ceny, a przynajmniej może mieć, jeśli wykorzystamy odpowiednią taryfę energetyczną.

Taryfa prądu a fotowoltaika

Dodatkowo, to, o której godzinie zużywamy ile energii ma także znaczenie, jeśli sięgamy po energię fotowoltaiczną. Źródło to uzależnione jest od słońca, które – jak wszyscy wiemy – świeci w ciągu dnia. System solarny nie produkuje żadnej energii w nocy, a jego maksimum zbiega się z momentem, gdy słońce jest najwyżej – w środku dnia. Co to oznacza dla konsumenta?

  • Po pierwsze to, że staje się prosumentem – konsumentem i producentem energii w jednej osobie.
  • Po drugie to, że ciąży na nim (i pośrednio jego portfelu) konieczność tzw. bilansowania energii netto. Bilansowanie polega na obliczaniu różnicy pomiędzy energią wyprodukowaną i wprowadzoną do sieci, a energią pobraną z sieci – ponosimy tylko koszt energii, jaki realnie zużyjemy netto… z drobnym haczykiem – w przypadku programu Prosument, którego uczestnikiem jest (domyślnie) każdy właściciel przydomowej instalacji fotowoltaicznej. Pozwala on pobrać z sieci 80% (lub 70%, jeśli nasza instalacja ma powyżej 10 kWp) energii elektrycznej, którą do sieci przekazaliśmy… pozostałe 20% (30%) to cena, którą płacimy za możliwość „magazynowania” energii w sieci.

Do niedawna rozważania te nie były zbyt istotne, przynajmniej dla większości z nas. Zasadniczo większość dnia spędzaliśmy poza domem (w pracy, w szkole etc), więc maksimum zużycia energii elektrycznej przypadało na godziny około 16 – 20. Oczywiście, jeśli nasze godziny pracy były inne, to wraz z nimi przesuwało się maksimum zużycia prądu. To było do czasu, gdy zaczęła się pandemia. Zagrożenie epidemiologiczne wysłało wiele osób do domów – na home office, postojowe etc. Przez to dzienny rozkład zużycia prądu stanowczo się zmienia. Jak to może wpłynąć na optymalny wybór taryfy energetycznej czy sposoby bilansowania energii słonecznej? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

Jak wygląda zużycie energii w ciągu dnia?

Ciężko mówić o typowym gospodarstwie domowym, ale na potrzeby poniższego tekstu załóżmy zapotrzebowanie na poziomie około 4100 kWh rocznie. Przy typowym nasłonecznieniu w Polsce do takiego zapotrzebowania rekomenduje się instalację o mocy 5 kWp – jest ona nieznacznie przewymiarowana, po to, aby wziąć pod uwagę czynniki takie jak lokalne zacienienie (drzewa, kominy etc), zabrudzenie paneli fotowoltaicznych i, finalnie, korzystanie z programu Prosument, który domyślnie „zabiera nam” 20% uzyskiwanej energii elektrycznej. Koszt takiej instalacji to od około 22 000 złotych

Większe zużycie rano i wieczorem

Jeśli chodzi o rozkład produkcji i zużycia energii w ciągu dnia to jest on trudny do oszacowania, jednakże można poczynić pewne założenia. Zgodnie z analizami prowadzonymi w USA szczyt zapotrzebowania na energię elektryczną przypada około godziny 18 (maksimum rozciąga się od około 16 do 22). Drugi wzrost zużycia energii obserwujemy rano, pomiędzy 5 a 9 rano.

Praca w domu i weekendy zmieniają dotychczasowe zasady

Przez pozostałą część dnia, w domach prywatnych – także w Polsce zużycie utrzymuje się na równym, niskim poziomie. Przynajmniej tak długo, jak nikogo nie ma w domu. Jeśli pracujemy na home office, to profil ten jest inny – w ciągu dnia nasz komputer, czajnik do kawy etc. pobierają energię elektryczną , jednakże i tak jest jej mniej, niż wieczorem, gdy do powyższych źródeł dochodzi dodatkowo oświetlenie. Analogicznie jest w skali tygodnia – w dni powszednie, gdy chodzimy do pracy, konsumpcja energii spada, by wzrosnąć na weekend.

Kiedy fotowoltaika produkuje najwięcej prądu?

Jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne w ciągu dnia, to sytuacja jest prostsza. Panele produkują prąd, gdy świeci na nie słońce, a zatem w ciągu dnia. Poziom produkowanej mocy narasta od wschodu słońca (od ok 4:30 do 7:30 , zależnie od miesiąca) z maksimum przypadającym na godziny od ok. 12 do 15, do zachodu (od ok. 15:45 do 20:40, analogicznie – zależnie od miesiąca).
Taryfy energetyczne – porównanie
Sprzedawcy energii elektrycznej w Polsce oferują wiele taryf energetycznych. Różnią się one sposobem rozliczania zużycia energii elektrycznej.

Dlaczego? Po to, aby dopasować się do odbiorców energii elektrycznej i zapewnić im najprzyjaźniejsze dla nich ceny, a jednocześnie, aby móc balansować zużyciem energii elektrycznej w sieci. Jest to niezwykle istotne dla operatora sieci przesyłowej, gdyż pozwala optymalizować obciążenie sieci i minimalizować straty energii.

Dla odbiorców prywatnych – gospodarstw domowych (prefiks G) przygotowane są przez sprzedawców trzy taryfy energetyczne. Osobne taryfy stworzone są dla małych, średnich i dużych firm (prefiksy, odpowiednio, C, B oraz A).

Taryfa G11-najprostsza ale czy najlepsza?

Taryfa G11 to najprostsza z taryf energetycznych oferowanych dla gospodarstw domowych w Polsce. W tej taryfie cena energii elektrycznej jest stała przez cały dzień i przez cały tydzień. Jest to chyba najprostsza w zrozumieniu taryfa energetyczna, która jednocześnie daje największą elastyczność odbiorcy energii. Jednocześnie, to dla tej taryfy na ogół podaje się średnie ceny prądu.

Taryfa G12-tani prąd w nocy

Taryfa G12 to tak zwana taryfa „dwustrefowa” lub „nocna”. Ta druga nazwa wynika, że w czasie nocy energia elektryczna jest tańsza niż za dnia. Dokładnie mówiąc, cena energii w tzw. godzinach szczytu jest wyższa, a w pozostałych godzinach jest niższa, niż dla taryfy G11. Godziny „nocne” definiuje się, jako 10 godzin w ciągu doby z tego 8 następujących po sobie godzin. Każdy operator ustala własne godziny, jednak najczęściej tani prąd jest w między 22 a 7 oraz 2 następujące po sobie godziny z przedziału pomiędzy 13 a 16.

Taryfa G12w-tanie weekendy i godziny nocne

Taryfa G12w jest podobna do klasycznej G12. Jedyne, co ją odróżnia jest zaliczenie wszystkich godzin weekendu – sobót i niedziel – do godzin nocnych, gdy prąd jest tańszy. Oprócz G12w w niektórych regionach spotyka się podobne taryfy (np. G12e czy G12g), które różnią się zakresem godzin strefy nocnej czy też sposobu włączenia dni weekendu do okresu „nocnego”.

Porównanie taryfy G11 i G12W

Taryfa G11 jest najbardziej elastyczna – pozwala nam pobierać prąd, kiedy chcemy, jednakże jest on droższy, niż najtańsza energia w pozostałych taryfach. Na dzień pisania tego artykułu średnia cena prądu wraz z opłatami w taryfie G11 wynosiła 0,63 zł/kWh. Niższa z cen energii w taryfie G12 jest na ogół około 9 groszy niższa niż w G11, a wyższa o około 13 groszy większa niż dla G11.

Jak to przekłada się na praktykę? Wszystko zależy od naszego rytmu dnia i jest szczególnie widoczne.

  • Jeśli spędzam dużo czasu za dnia poza domem. Przy zużyciu 4100 kWh energii rocznie w taryfie G11 zapłacimy 2500 zł za prąd w skali roku.
  • Jeśli zamiast tego skorzystamy z taryfy G12w i rzeczywiście, w godzinach szczytu, ograniczymy nasze zapotrzebowanie energetyczne do minimum (np. tylko lodówka – 60 W, pompy centralnego ogrzewania – 90 W i drobny sprzęt elektroniczny i komputerowy w stanie standby – 50 W) to uzyskać możemy znacznie oszczędności. Wymienione sprzęty w godzinach szczytu pobiorą około 313 kWh, co kosztowa będzie nas 230 zł. Pozostałą część energii – 3800 kWh pobierzemy w niższej „nocnej” cenie, co 1970 zł. Łącznie to 300 zł mniej, niż w przypadku taryfy G11, kosztem jedynie tego, że w odpowiednim momencie dnia korzystamy z energii, a w szczególności z urządzeń takich, jak pralki, zmywarki itp. które bez problemu uruchomić możemy np. po 22.

Bilansowanie energii fotowoltaicznej

Taryfy energetyczne nie uwzględniają bilansowania prądu, pochodzącego ze źródeł odnawialnych. Za to odpowiedzialne są zupełnie inne zasady. Domyślnie, każdy producent i konsument energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (osoba prywatna, ale także przedsiębiorstwa czy spółdzielnie z instalacjami o mocy do 50 kWp) korzysta z ustawowego sposobu bilansowania energii netto.

Program prosument

W ramach rządowego programu Prosument, który popularyzować ma energetykę odnawialną w naszym kraju, możliwe jest wykorzystanie sieci energetycznej, jako swoistego magazynu energii elektrycznej. W ramach programu Prosument, właściciele przydomowych elektrowni fotowoltaicznych mogą pobrać z sieci energetycznej pewną część prądu, jaki do niej dostarczą. Właściciele systemów o mocy do 10 kW pobrać mogą 80% tej energii, a o mocy od 10 kW do 50 kW 70%.

Bilansowanie 1:1

Bilansowanie 1:1 jest nowością na polskim rynku energetycznym. Podpisanie umowy na tego rodzaju bilansowanie pozwala właścicielom przydomowych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kWp na odzyskiwanie 100% energii elektrycznej, którą wprowadzimy do sieci przesyłowej. Dzięki temu sieć energetyczna staje się idealnym magazynem energii elektrycznej.

Porównanie Bilansowania 1:1 i programu Prosument

Zasadniczo oba opisane powyżej sposoby bilansowania energii z fotowoltaiki nie wymagają porównania – różnica jest widoczna gołym okiem, bez większego zastanowienia. Przyjrzyjmy się jednak jak dokładnie przekłada się ona na pieniądze.

Załóżmy, że nasza przydomowa instalacja fotowoltaiczna ma moc 5 kWp – takiej wielkości system jest dobrym kompromisem pomiędzy ceną, a zaspokajaniem potrzeb energetycznych typowego gospodarstwa domowego. Dokładne wyliczenie jest trudne do uzyskania, ponieważ zależy od wielu czynników – zużycia energii w domu, jego rozkładu w ciągu dnia etc. Załóżmy jednak, dla uproszczenia, że 20% uzyskiwanej energii elektrycznej jest natychmiastowo spożytkowana na autokonsumpcję. Reszta trafia do sieci i 80% z niej jest pobierane później (zgodnie z założeniami programu Prosument).

Średnio, instalacja o mocy 5 kWp produkuje od 12,3 kWh do 13,4 kWh energii elektrycznej dziennie. Jeśli teraz stracimy 20% z oddanego prądu, to dziennie tracimy między 1,9 a 2,15 kWh. W skali roku to około 450-490 zł.

Połączenie bilansowania 1:1 i taryfy G12W

O ile dobór samego bilansowania 1:1 czy odpowiedniej taryfy jedno czy dwustrefowej to jedno. Każdy z tych zabiegów pozwoli nam sporo oszczędzić, jednakże dopiero połączenie obu mechanizmów pozwoli nam uzyskać optymalne zyski, zapewniając jednocześnie maksimum elastyczności.

Godziny szczytu w taryfie G12w w dużej mierze pokrywają się z godzinami produkcji energii elektrycznej przez fotowoltaikę. Dodatkowo, bilansowanie 1:1 pozwala nam na pobranie z sieci wcześniej wprowadzonej tam energii (co jest zwłaszcza kuszące w godzinach szczytu).

Możemy w ten sposób de facto płacić tylko za prąd w niższej z taryf, niezależnie od tego, jaki jest rozkład poboru prądu w ciągu dnia. Nawet jeśli zajdzie potrzeba dokupienia energii, to dzięki fotowoltaice braki będą uzupełniane głównie po zmierzchu. Tak elastyczny sposób zasilania daje nam nawet do 900 zł oszczędności w skali roku.

Co wybrać G11 czy G12W z bilansowaniem 1:1

Istnieje wiele decyzji, jakie podjąć musimy podczas instalowania systemu fotowoltaicznego. Dobór mocy systemu PV jest pierwszą i najprostszą z nich. Dalsze, które dotyczą sposobu rozliczania się z zakładem energetycznym, mają o wiele większy wpływ na to, ile pieniędzy możemy oszczędzić, korzystając z energetyki słonecznej.

Wykorzystanie bilansowania 1:1 wraz z dopasowaną taryfą energetyczną pozwala oszczędzić ogromne środki miesięcznie bez konieczności dopasowywania się do godzin „nocnych” i godzin szczytu taryfy czy też oszczędzania energii. Przy obecnych cenach prądu w taryfie G11 i G12w możliwe jest oszczędzenie dodatkowych nawet 900 zł rocznie. Dzięki temu instalacja fotowoltaiczna o typowej mocy (5 kWp) może zwrócić się  szybciej niż przy wykorzystaniu klasycznej taryfy G11 i bilansowania 80%.

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...
Domy bez pozwolenia: co już wiadomo na temat projektu

Domy bez pozwolenia: co już wiadomo na temat projektu

Obecny rząd zapowiedział, w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, rewolucję w zakresie jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego....
Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: detale techniczne projektu i instalacji

Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: detale techniczne projektu i instalacji

Jest wiele aspektów technologicznych, które można przeoczyć podczas projektowania czy montażu instalacji technologiczne. Mówią, że...
Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: typowe błędy projektantów i instalatorów

Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: typowe błędy projektantów i instalatorów

Błędy podczas projektowania fotowoltaiki Projektowanie i montaż systemu fotowoltaicznego, jak każde przedsięwzięcie inżynierskie może być...
Polski falownik i polskie panele – Selfa PV

Polski falownik i polskie panele – Selfa PV

Polski producent PV nie przestaje zaskakiwać. Selfa wprowadziła do oferty nowe moduły o dużej mocy...
Charakterystyka energetyczna budynku – klucz do efektywnego domu

Charakterystyka energetyczna budynku – klucz do efektywnego domu

Mimo, że branża budowlana przechodzi ciągłą transformację a trendy zmieniają się dynamicznie, jedna zasada pozostaje...
Panele bifacjalne: od technologii kosmicznej do naszych dachów

Panele bifacjalne: od technologii kosmicznej do naszych dachów

W sektorze fotowoltaicznym walczy się o każdy wat mocy elektrycznej, którą można wygenerować i każdy...
Fotowoltaika,  instalacja skierowana na wschód zachód czy południe?

Fotowoltaika, instalacja skierowana na wschód zachód czy południe?

Korzyści płynących z własnego systemu fotowoltaicznego generującego energię elektryczną jest wiele...Prywatną elektrownią dziś cieszy już...
Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Obecne Rozliczenie prosumentów Obecnie osoby lub firmy które mają instalację do 50 kWp mogą korzystać...
Instalacja fotowoltaiczna a zbyt wysokie napięcie w sieci

Instalacja fotowoltaiczna a zbyt wysokie napięcie w sieci

Na przestrzeni ostatnich kilku lat krajobraz naszego kraju zmienił się diametralnie. Na domach prywatnych, obiektach...
Carport czyli samochodowa wiata fotowoltaiczna 2 w 1

Carport czyli samochodowa wiata fotowoltaiczna 2 w 1

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne robią się w naszym kraju coraz popularniejsze. Jeszcze niedawno posiadanie własnych systemów...
Czy fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie?

Czy fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane nie tylko przez właścicieli domów jednorodzinnych, ale też...
Panele fotowoltaiczne JA Solar

Panele fotowoltaiczne JA Solar

Na rynku obecnych jest wiele firm, produkujących panele fotowoltaiczne. Początkowo rynek ten zdominowany był przez...
Solplanet AISWEI nowy król średniej półki falowników

Solplanet AISWEI nowy król średniej półki falowników

Solplanet - niemieckie korzenie w przystępnej cenie Solplanet to nowa marka jednego z największych na...
Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych są nie tylko producentami energii elektrycznej, ale także jej konsumentami. Tym...
Taryfy energetyczne: g11, g12 oraz g12w a bilansowanie 1:1

Taryfy energetyczne: g11, g12 oraz g12w a bilansowanie 1:1

Każdy płacący rachunki za prąd jest w stanie odpowiedzieć na pytanie ile zużywa energii elektrycznej....
Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Instalacje fotowoltaiczne na ogół produkują więcej energii, niż zużywają nasze domy, a przynajmniej nie w...
Fronius – najlepsze europejskie inwertery

Fronius – najlepsze europejskie inwertery

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele inwerterów solarnych , jak zatem wybrać ten odpowiedni do...
Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga wiele energii i poświęcenia. Współczesne gospodarstwa muszą stawiać na wysoką jakość...
Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę, pompę ciepła i nowe okna

Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę, pompę ciepła i nowe okna

Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Ulga termomodernizacyjna daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część kosztów...
Fotowoltaika dla rolników – z jakich dotacji i ulg można skorzystać?

Fotowoltaika dla rolników – z jakich dotacji i ulg można skorzystać?

Jak działa fotowoltaika dla rolników? W przypadku osób indywidualnych i rolników którzy chcą założyć fotowoltaikę...
Magazyn energii w samochodzie elektrycznym

Magazyn energii w samochodzie elektrycznym

Samochody elektryczne i hybrydy plug in są coraz popularniejsze. Rosnąca liczba publicznie dostępnych ładowarek oraz...
Autokonsumpcja energii – czyli jak wykorzystać prąd z fotowoltaiki

Autokonsumpcja energii – czyli jak wykorzystać prąd z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne są coraz powszechniejszym widokiem na polskich dachach. Już ponad pół miliona domów korzysta...
Ładowanie samochodu elektrycznego – sprawdzamy ile kosztuje jazda elektrykiem

Ładowanie samochodu elektrycznego – sprawdzamy ile kosztuje jazda elektrykiem

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Ponieważ rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi postanowiliśmy sprawdzić jak może wyglądać...
Czy panele full black to najlepszy wybór?

Czy panele full black to najlepszy wybór?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest centralnym aspektem projektowania instalacji solarnej. Główne parametry, jakie bierze się pod...
Mój Prąd nowe informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mój Prąd nowe informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O kontynuacji bardzo udanego programu Mój Prąd mówi się już od dawna, podając jednakże bardzo...
Finansowanie fotowoltaiki

Finansowanie fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna każdego dnia przynosi wymierne korzyści obniżając rachunki za prąd. Każdy słoneczny dzień to...
Inwertery hybrydowe  – jak działają

Inwertery hybrydowe – jak działają

Falownik jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej w każdym systemie fotowoltaicznym. Jego zadaniem jest przetwarzanie prądu...
SolarEdge światowa czołówka fotowoltaiki

SolarEdge światowa czołówka fotowoltaiki

SolarEdge to izraelsko-amerykańska firma, która należy do ścisłej czołówki producentów oprzyrządowania elektrycznego dla systemów fotowoltaicznych....
Tandemowe ogniwa PV osiągają 30% – czas skupić się na stabilności

Tandemowe ogniwa PV osiągają 30% – czas skupić się na stabilności

Badacze z Helmholtz Zentrum Berlin ustanowili w zeszłym roku światowy rekord sprawności ogniw tandemowych perowskit-krzem...
Wymiary paneli fotowoltaicznych czy większy zawsze znaczy lepszy?

Wymiary paneli fotowoltaicznych czy większy zawsze znaczy lepszy?

Jednym z kluczowych aspektów projektowania instalacji fotowoltaicznej jest dobór modułów solarnych. Na rynku obecnie jest...
Wiaty fotowoltaiczne gdy dach jest zbyt mały

Wiaty fotowoltaiczne gdy dach jest zbyt mały

Moduły solarne, w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych, montuje się typowo na dachu budynku. Co jednak w...
Mój Akumulator 2021 co nowego w programie Mój Prąd w 2021 roku.

Mój Akumulator 2021 co nowego w programie Mój Prąd w 2021 roku.

Jakkolwiek nie wiadomo jeszcze nic oficjalnie na temat nowej edycji programu Mój Prąd 2021, to...
Sezon na fotowoltaikę: kiedy najlepiej instalować panele PV

Sezon na fotowoltaikę: kiedy najlepiej instalować panele PV

Ogniwa fotowoltaiczne działają bardzo dobrze przez cały rok – produkują prąd tak w środku gorącego...
Czy panele fotowoltaiczne mogą być szkodliwe?

Czy panele fotowoltaiczne mogą być szkodliwe?

Jak mówi prawo Betteridga, dotyczące nagłówków prasowych, „na każdy tytuł, będący pytaniem, można odpowiedzieć krótkim...
Fakty i mity fotowoltaiki

Fakty i mity fotowoltaiki

Sektor nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii otacza wiele mitów, które wynikają z słabej znajomości tematu –...
Pompa ciepła powietrze-woda sposób na tanie ogrzewanie

Pompa ciepła powietrze-woda sposób na tanie ogrzewanie

Istnieje obecnie wiele sposób na tanie ogrzewanie domu. Pompy ciepła należą do jednych z najtańszych...
Pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne co się bardziej opłaca?

Pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne co się bardziej opłaca?

Istnieje szereg czynników, które mogą wymusić korzystanie z ogrzewania w pełni elektrycznego. Być może do...
Przezroczyste ogniwa słoneczne rozwiązaniem przyszłości

Przezroczyste ogniwa słoneczne rozwiązaniem przyszłości

Energia słoneczna dowiodła swojego ogromnego potencjału, jako czyste źródło energii. Naukowcy z Korei przedstawili właśnie...
Farma fotowoltaiczna, kiedy się opłaca?

Farma fotowoltaiczna, kiedy się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna, niezależnie od skali, musi być odpowiednio przemyślaną inwestycją, aby była opłacalna. W Internecie...
Dynamiczny wzrost europejskiego rynku PV

Dynamiczny wzrost europejskiego rynku PV

Z raportu stowarzyszenia Solar Power Europe, wynika, że w 2020 roku w państwach UE dodano...
Opłata mocowa i podwyżki cen prądu 2021

Opłata mocowa i podwyżki cen prądu 2021

Jak co roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) w ostatnim kwartale tego roku prowadził postępowania w...
Fotowoltaiczne ekrany akustyczne przyszłość czy nietrafiony pomysł?

Fotowoltaiczne ekrany akustyczne przyszłość czy nietrafiony pomysł?

Holenderska firma budowlana Heijmans zainstalowała pilotażową barierę akustyczną zintegrowaną z systemem fotowoltaicznym w Rosmalen w...
Dachówka fotowoltaiczna – czy zastąpi tradycyjne pokrycia dachowe?

Dachówka fotowoltaiczna – czy zastąpi tradycyjne pokrycia dachowe?

Na rynku istnieje wiele systemów pokryć dachowych o zróżnicowanych parametrach użytkowych i cenie. Dla wielu...
Pompa ciepła czy kocioł gazowy?

Pompa ciepła czy kocioł gazowy?

Jeśli budujemy dom, w pewnym momencie z pewnością staniemy przed wyborem źródła ciepła. Obecnie na...
Nowość w ofercie – panele fotowoltaiczne Selfa

Nowość w ofercie – panele fotowoltaiczne Selfa

Polskie panele fotowoltaiczne - Selfa Do naszej oferty wprowadziliśmy najnowsze polskie moduły fotowoltaiczne ze szczecińskiej...
Perspektywy dofinansowań na 2021 rok co już wiadomo?

Perspektywy dofinansowań na 2021 rok co już wiadomo?

Na koniec października 2020 roku, łączna moc zainstalowanych w Polsce systemów fotowoltaicznych wyniosła 2682,7 MW....
Nowa fabryka ogniw fotowoltaicznych w Europie

Nowa fabryka ogniw fotowoltaicznych w Europie

Francuskie władze zatwierdziła 3 listopada rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy dużej fabryki modułów fotowoltaicznych...
Ekonomia i ekologia czyli opinia Pana Pawła o swojej nowej instalacji fotowoltaicznej

Ekonomia i ekologia czyli opinia Pana Pawła o swojej nowej instalacji fotowoltaicznej

Kilka ciepłych słów od naszego klienta. Cieszymy się, ze Pan Paweł wybrał naszą ofertę i...
Nowa instalacja fotowoltaiczna 3.3 kWp i opinia zadowolonego klienta

Nowa instalacja fotowoltaiczna 3.3 kWp i opinia zadowolonego klienta

Nasz klient, Pan Dominik docenił solidną pracę naszym instalatorów. Zawsze warto przestrzegać BHP. Nasi klienci...
WT 2021 dom energooszczędny w praktyce

WT 2021 dom energooszczędny w praktyce

Od wielu lat dużo czasu poświęca się zmniejszeniu energochłonności domów, w których mieszkamy. Ma to...
Instalacja fotowoltaiczna – na trackerach czy na stelażu

Instalacja fotowoltaiczna – na trackerach czy na stelażu

Montaż paneli fotowoltaicznych jest nie mniej istotnym wyborem podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej niż np. wybór...
Amerykański start-up rozpoczyna produkcję drukowanych, perowskitowych ogniw PV na rolce

Amerykański start-up rozpoczyna produkcję drukowanych, perowskitowych ogniw PV na rolce

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne perowskit Start-up Energy Materials Corporation (EMC) z siedzibą w stanie Nowy Jork...
Smog! Jak zadbać o jakość powietrza?

Smog! Jak zadbać o jakość powietrza?

Trudno uwierzyć, że coś tak podstawowego i ważnego jak czyste powietrze stało się przedmiotem troski...
Kolejny klient zadowolony z profesjonalnego montażu

Kolejny klient zadowolony z profesjonalnego montażu

Oto opinia kolejnego zadowolonego klienta. Ciepłe słowa które ogromnie motywują nas do dalszej pracy. Chcesz...
Do Mojego Prądu dołożono 100 milionów na ten rok

Do Mojego Prądu dołożono 100 milionów na ten rok

Pod koniec października środki w programie Mój Prąd już się wyczerpały, mimo tego, że nabór...
Dofinansowanie na fotowoltaikę  – Warszawa daje 15 000

Dofinansowanie na fotowoltaikę – Warszawa daje 15 000

Mieszkańcy Warszawy już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych w 2021. ...
Brawo Dania 👍 w 2021 realizacja rekordowej farmy fotowoltaicznej

Brawo Dania 👍 w 2021 realizacja rekordowej farmy fotowoltaicznej

Spółka European Energy ma niebawem rozpocząć budowę farmy słonecznej o mocy 300 MW w Danii....
Jak oszczędzać prąd czyli o ekonomii i ekologii

Jak oszczędzać prąd czyli o ekonomii i ekologii

O oszczędzaniu energii elektrycznej mówi się już od dziesięcioleci. Jeszcze do niedawna, mówiło się o...
Jak odczytywać licznik prądu

Jak odczytywać licznik prądu

Licznik zużycia prądu, to urządzenie znajdujące się pomiędzy naszą domową siecią elektryczna, a siecią przesyłową...
Ogrzewanie podłogowe, czy zawsze się opłaca?

Ogrzewanie podłogowe, czy zawsze się opłaca?

Ogrzewanie podłogowe jest obecnie coraz popularniejsze, szczególnie w nowych budynkach. Oprócz oczywistych zalet, takich jak...
Standardy wykonywania instalacji fotowoltaicznej Sunvival

Standardy wykonywania instalacji fotowoltaicznej Sunvival

Sprawność i czas życia instalacji fotowoltaicznej zależny jest od wielu czynników. Nie jest to prosta...
Nowe pomysły na projektowanie ogniw PV proste zasady pułapkowania światła w krzemie

Nowe pomysły na projektowanie ogniw PV proste zasady pułapkowania światła w krzemie

Istnieje wiele pomysłów na zwiększanie ilości produkowanej z ogniwa fotowoltaicznego energii elektrycznej. Sprawność konwersji jest...
Fotowoltaika – ekologiczna lokata na wysoki procent

Fotowoltaika – ekologiczna lokata na wysoki procent

Istnieje wiele sposobów na inwestowanie pieniędzy. W polskiej świadomości od dawna zakorzenione są lokaty oszczędnościowe,...
Rekordowe wzrosty polskiej fotowoltaiki

Rekordowe wzrosty polskiej fotowoltaiki

Jak donosi spółka Polskie Sieci Energetyczne (PSE), operator systemu przesyłu energii elektrycznej w Polsce, na...
Fotowoltaika i pompa ciepła – najlepsze połączenie

Fotowoltaika i pompa ciepła – najlepsze połączenie

Mówi się, że system fotowoltaiczny i pompa ciepła, to połączenie idealne. Z jednej strony mamy...
Rodzaje pomp ciepła

Rodzaje pomp ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które transportuje energię cieplną ze źródła ciepła do tak zwanego rezerwuaru...
Samowystarczalność energetyczna przyszłość czy teraźniejszość?

Samowystarczalność energetyczna przyszłość czy teraźniejszość?

Każdy z nas jest zależny w jakimś stopniu od innych ludzi. Żyjemy w społeczeństwie. Tak...
Wpływ chmur na wydajność paneli fotowoltaicznych

Wpływ chmur na wydajność paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest doskonałą inwestycją naszych środków. Niezależnie, czy kuszą nas oszczędności w zużyciu energii elektrycznej,...
Net metering:  na czym polega i czy się opłaca?

Net metering: na czym polega i czy się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna zamienia światło słoneczne w prąd elektryczny zawsze, kiedy świeci słońce, niezależnie od poboru prądu...
Żywotność paneli słonecznych

Żywotność paneli słonecznych

Inwestując w panele słoneczne – czy do przydomowej mikroinstalacji PV, czy dużej farmie fotowoltaicznej –...
Jak działa Instalacja fotowoltaiczna?

Jak działa Instalacja fotowoltaiczna?

Systemy fotowoltaiczne są drugim największym źródłem energii odnawialnej, zaraz za systemami wiatrowymi. Mimo, że obecnie...
Gdzie zamontować inwerter?

Gdzie zamontować inwerter?

Inwerter jest obowiązkowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Urządzenie to nazywane może być inwerterem solarnym lub falownikiem PV/fotowoltaicznym. Jest to...
Dotacje Mój prąd do instalacji fotowoltaicznych. Jakie są zasady?

Dotacje Mój prąd do instalacji fotowoltaicznych. Jakie są zasady?

Na zakup systemów fotowoltaicznych decyduje się coraz więcej osób. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo...
Jak powstaje prąd ze słońca?

Jak powstaje prąd ze słońca?

Słońce jako centralna gwiazda Układu Słonecznego od setek milionów lat daje życie i ogrzewa naszą planetę. Przez cały ten czas Słońce dostarcza nam energię, ale jest też impulsem do...
Jak działa inwerter fotowoltaiczny?

Jak działa inwerter fotowoltaiczny?

Inwerter fotowoltaiczny to centrum zarządzania każdej instalacji fotowoltaicznej, która nie będzie pracować optymalnie jeśli inwerter będzie wątpliwej...
Jak dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej?

Jak dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna w sposób bez emisyjny wytwarza prąd elektryczny bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Żeby instalacja bezawaryjnie...
Instalacja fotowoltaiczna na mikroinwerterach. Jak działa i czy zawsze się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna na mikroinwerterach. Jak działa i czy zawsze się opłaca?

Obecnie na rynku instalacji fotowoltaicznych dostępnych jest wiele rozwiązań, takich jak inwertery solarne, optymalizatory mocy i mikroinwertery. Ich zalety, wady...
Domowa elektrownia fotowoltaiczna. Zalety prądu ze słońca.

Domowa elektrownia fotowoltaiczna. Zalety prądu ze słońca.

Odnawialne źródła energii są ostatnio na ustach wszystkich i coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę, że jedna godzina światła...
Co wpływa na wydajność paneli fotowoltaicznych?

Co wpływa na wydajność paneli fotowoltaicznych?

Ze względu na zmiany klimatyczne w najbliższej przyszłości wzrastać będzie, na naszej szerokości geograficznej, liczba dni...
Co wybrać: mikroinwerter czy klasyczny inwerter?

Co wybrać: mikroinwerter czy klasyczny inwerter?

W klasycznych instalacjach fotowoltaicznych wszystkie panele słoneczne są połączone ze sobą szeregowo, a cały układ podłączany jest do inwertera solarnego. Jednak w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ogniw fotowoltaicznych,...
Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy off-grid?

Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy off-grid?

Dla właścicieli domów, jak i firm, cięcie kosztów oraz efektywność energetyczna oznaczają obecnie coś więcej...
Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne: Czym się różnią i które wybrać?

Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne: Czym się różnią i które wybrać?

Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego tylko w teorii wydaje się być prostym zagadnieniem. Istnieje...
Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna, czyli prywatna elektrownia fotowoltaiczna zbudowana jest z trzech głównych komponentów: paneli fotowoltaicznych, inwertera...
Zestaw tygodnia
Zamów online
Porozmawiaj z ekspertem

Nasz doradca energetyczny
dobierze najlepszą
instalację do Twoich potrzeb.

Umów się na spotkanie online
Zamów przez Internet

Wybierz instalację fotowoltaiczną on-line,
szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu!

Zamów online