WT 2021 dom energooszczędny w praktyce

Od wielu lat dużo czasu poświęca się zmniejszeniu energochłonności domów, w których mieszkamy. Ma to nie tylko na celu zmniejszenie wysokości rachunków za prąd czy ogrzewanie, ale przede wszystkim zredukowanie ilości produkowanych gazów cieplarnianych – im mniej potrzebne jest energii do ogrzania naszych domów, tym mniej emitowane jest szkodliwy dla środowiska gazów, szczególnie w kraju tak zdominowanym przez energetykę węglową, jak Polska.

WT 2021 to wynik 18 lat dążenia do domów energooszczędnych

Domy energooszczędne promowane są w krajach UE od 2002 roku. Uchwalono wtedy dokument, opisujący w praktyce sposoby działania i zasady budowy domów energooszczędnych. Proekologiczna polityka Unii Europejskiej wynika z trzech postulatów – tzw. 3 x 20 – zapisanych w ustawach klimatycznych:
1. Redukcja zużycia energii o 20%.
2. Zmniejszenie emisji CO2 o 20%.
3. Zwiększenie ilości energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii o 20%.

W 2010 roku Parlament Europejski stworzył dyrektywę dotyczącą charakterystyk energetycznych budynków. W dokumencie tym zawarto znormalizowane sposoby obliczania tych charakterystyk oraz wprowadzono sankcje za naruszenia przepisów, wynikających z ustaw klimatycznych. Od tego czasu okresowo aktualizowane są wytyczne technologiczne dla domów energooszczędnych i domów pasywnych. Ostatni taki dokument powstał w 2017 roku (WT 2017).

WT 2021 – wszystkie nowe domy maja być energooszczędne lub pasywne

Najnowsze wytyczne technologiczne (WT 2021) definiują, jakie parametry osiągać powinien dom energooszczędny. Przyjrzyjmy się, jak w praktyce należy interpretować zawarte w tym dokumencie dane, aby budynek zaklasyfikowany mógł być, jako dom pasywny lub energooszczędny i jakie oferuje oszczędności w zakresie zużycia energii elektrycznej i cieplnej.

W dalszej części artykułu przedstawimy także szereg dostępnych rozwiązań technologicznych, takich jak np. pompy ciepła czy instalacje fotowoltaiczne, które pomogą w osiągnięciu parametrów wymaganych przez WT 2021.

Wszystkie budynki budowane i modernizowane po 1 stycznia 2021 roku muszą spełniać wymagane najnowszych wytycznych. Niezrealizowane projekty, zgodne z WT 2017, muszą także być zaktualizowane zgodnie z nowymi wytycznymi.

WT 2021 składają się z trzech głównych obszarów:

 1. Współczynnika przewodności cieplnej elementów konstrukcyjnych budynku.
 2. Zapotrzebowania na energię budynku, pochodzącą ze źródeł nieodnawialnych.
 3. Upowszechnianiu ekologicznej energii ze źródeł odnawialnej.

W kwestii izolacji cieplnej WT 2021 nakłada ostrzejsze od poprzednich przepisów wymagania, co do stopnia izolacji poszczególnych elementów składowych budynku. Zapewnienie lepszej izolacji cieplnej budynku ma za zadanie zredukować zapotrzebowanie na energię domu, co ma swoje odzwierciedlenia w dalszej części przepisów. Nowoczesne, energooszczędne domu muszą spełniać bardziej restrykcyjne normy, które zebrano w tabeli poniżej:

Element budynku

WT 2017

WT 2021

Ściany zewnętrzne

0,23 W/m2K

0,20 W/m2K

Dachy

0,18 W/m2K

0,15 W/m2K

Podłogi

0,30 W/m2K

0,30 W/m2K

Okna i drzwi balkonowe

1,10 W/m2

0,90 W/m2K

Okna połaciowe

1,30 W/m2K

1,10 W/m2K

 

Jak widać, wymagania WT 2021 zwiększyły wymagania niemalże w każdej kategorii o około 10-20%. Wytyczne techniczne nie specyfikują sposobu, na jaki należy uzyskać wymagane współczynniki. To zależy od projektanta oraz zasobności portfela inwestora. Aby osiągnąć wymaganą przewodność cieplną ścian zewnętrznych zastosować można standardowe bloczki silikatowe (0,600 W/(m*K)) o grubości 18 cm i wełnę mineralną (0,036 W/(m*K)) o grubości 17 cm. Jednakże, jeśli chcemy postawić cieńsze ściany, nic nie stoi na przeszkodzie, aby użyć materiałów o wyższej rezystancji cieplnej takich jak na przykład beton komórkowy (0,100 W/(m*K)) czy ceramika z wkładkami z wełny mineralnej (0,080 W/(m*K)). W przypadku istniejących projektów, gdzie ciężej jest zmienić materiały budowlane, zwiększyć można grubość (o ok. 2 – 5 cm, zależnie od elementu budynku) izolacji lub jej materiał, np. na piankę poliuretanową (0,021 – 0,023 W/(m*K)) czy do niedawna należący bardziej do domeny SF niż budownictwa aerożel (0,014 W/(m*K)). Osobną kwestią jest współczynnik izolacja okien etc. W tym przypadku zdani jesteśmy na zakup odpowiednich elementów, spełniających wymagane parametry.

WT 2021 – mniejsze zapotrzebowanie na energię to niższe rachunki

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię, to wytyczne technologiczne operują tak zwanym współczynnik zużycia energii Ep. Parametr Ep określa całkowite roczne zapotrzebowanie na energię w przeliczeniu na metr kwadratowy budynku.

Do Ep wlicza się całkowite zużycie energii, zużywanej do;

 • ogrzewania i chłodzenia domu,
 • wentylacji,
 • oświetlenia,
 • ogrzewania ciepłej wody użytkowej,

Liczona jest energia która pochodzi ze źródeł innych niż odnawialne źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne.
Dotychczasowe, roczne limity zużycia energii w ramach WT 2017 w przeliczeniu na metr kwadratowych, oraz nowe wytyczne technologiczne, pokazano w tabeli poniżej. Limity ustalone są z podziałem na budynki o różnym przeznaczeniu – od budownictwa jednorodzinnego po budynki użyteczności publicznej czy budynki gospodarcze.

Rodzaj budynku

WT 2017

WT 2021

Budynek mieszkalny, jednorodzinny

95 kWh

70 kWh

Budynek mieszkalny, wielorodzinny

85 kWh

65 kWh

Budynek mieszkania zbiorowego

85 kWh

75 kWh

Budynek opieki zdrowotnej

290 kWh

190 kWh

Budynki gospodarcze i produkcyjne

90 kWh

70 kWh

Jak spełnić wymogi WT 2021

W przypadku budynków mieszkalnych wymagany poziom zużycia energii spadł o około 15 kWh/m2 * rok, czyli o około 15-20%.
W przypadku typowego domu o powierzchni 100 m2 oznacza to konieczność „zaoszczędzenia” około 1 500 kWh w skali roku.

Jak to zrobić?

Oświetlenie

W pierwszej kolejności należy wymienić żarówki na energooszczędne. Wymiana jednej żarówki 60 W na jej LEDowy odpowiednik daje nam daje nam około 120 kWh w skali roku1. Zakładając, że w domu mamy takich żarówek 15, pozwoli nam to zmniejszyć energochłonność samego oświetlenia o 1 800 kWh. Jeśli na energooszczędne wymienimy także sprzęty AGD i RTV (lodówka, zmywarka, pralka, telewizor etc) w klasie A+++, to oszczędność sięgnąć bez problemu 2 000 kWh2.

Co jednakże, jeżeli w naszym domu już teraz są zainstalowanej superoszczędne lampy LEDowe?

Ogrzewanie i WT 2021

Kolejne oszczędności uzyskać możemy wykorzystując odpowiedni system ogrzewania. Typowy dom w nowym budownictwie tj. z dobrą izolacją termiczną (a taką musi mieć dom energooszczędny, zgodnie z WT 2021), zużywa rocznie około 100 kWh/m2. Dla naszego modelowego domu o powierzchni 100 m2 oznacza to, że do ogrzania domu potrzebne jest 10 000 kWh. Większość systemów centralnego ogrzewania, potrzebuje dostaw energii z zewnątrz. Może to być energia pod postacią prądu elektrycznego czy gazu ziemnego lub oleju opałowego, ale także w postaci węgla, drewna opałowego etc. Niezależnie od formy, energia ta wlicza się ta do parametrów, kalkulowanych na potrzeby WT 2021.

Jeśli zamienimy konwencjonalne ogrzewanie na pompę ciepła, możemy radykalnie zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne tego systemu. Urządzenia ta charakteryzują się współczynnikiem sprawności wyższym od jedności – dla powietrznych pomp ciepła współczynnik ten wynosi około 3, a dla gruntowych aż 4. Oznacza to, że stosując do ogrzewania domu np. powietrzną pompę ciepła, potrzebne będzie, zamiast 10 000 kWh energii dostarczonej z zewnątrz, zaledwie ok. 3 300 kWh. Oznacza to oszczędności na poziomie 6 700 kWh i więcej, jeśli zdecydujemy się na wydajniejsze, acz droższe, gruntowe pompy ciepła. To w zupełności wystarczy, aby sprostać nowym wytycznym technologicznym.

Fotowoltaika i WT 2021

Jednakże, jeśli chcemy osiągnąć w pełni pasywny dom, sięgnąć musimy także po odnawialne źródła energii. Najpopularniejszym źródłem tego typu są instalacje fotowoltaiczne. Tego rodzaju przydomowe systemy można relatywnie niedrogo zainstalować na dachu domu, bez większych modyfikacji jego konstrukcji. Przyjmuje się, że w Polsce typowa instalacja fotowoltaiczna o mocy 1 kW może wytworzyć około 1000 kWh. Średnia wielkość instalowanej w Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznej wynosi około 6,5 kWp, co daje w przeliczeniu 6 500 kWh prądu rocznie.

Łączne oszczędności energii w domu mogą osiągnąć zatem nawet 2000 + 6700 + 6500 = 15 200 kWh. Jak widać, starania te wystarczą, by spełnić wymagania nowoczesnych domów energooszczędnych czy domów pasywnych z ogromnym zapasem. Nie jest to koniec starania się o bardziej ekologiczne budownictwo – oświetlenie LEDowe można dodatkowo rozbudować o systemy wykrywania obecności ludzi w pomieszczeniach, co pozwoli na dodatkowe zredukowanie jego energochłonności. Tak samo systemy ogrzewania i CWU można rozbudować o gruntową pompę ciepła oraz niskotemperaturowe ogrzewanie podłogowe, co pozwoli na dalszą redukcję zużycia energii elektrycznej. Większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii także nie jest tutaj bez znaczenia.

Podsumowując

Wykorzystanie nowoczesnych materiałów budowlanych, takich jak pianki poliuretanowe czy aerożele, wraz z wykorzystaniem energooszczędnych źródeł światła, ciepła i sprzętów AGD i RTV oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak systemy PV, pozwala bez problemu spełnić rygorystyczne wymagania nowych wytycznych technologicznych, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2021 roku.

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...
Domy bez pozwolenia: co już wiadomo na temat projektu

Domy bez pozwolenia: co już wiadomo na temat projektu

Obecny rząd zapowiedział, w ramach tak zwanego Polskiego Ładu, rewolucję w zakresie jednorodzinnego budownictwa mieszkalnego....
Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: detale techniczne projektu i instalacji

Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: detale techniczne projektu i instalacji

Jest wiele aspektów technologicznych, które można przeoczyć podczas projektowania czy montażu instalacji technologiczne. Mówią, że...
Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: typowe błędy projektantów i instalatorów

Na co uważać przy montażu fotowoltaiki: typowe błędy projektantów i instalatorów

Błędy podczas projektowania fotowoltaiki Projektowanie i montaż systemu fotowoltaicznego, jak każde przedsięwzięcie inżynierskie może być...
Polski falownik i polskie panele – Selfa PV

Polski falownik i polskie panele – Selfa PV

Polski producent PV nie przestaje zaskakiwać. Selfa wprowadziła do oferty nowe moduły o dużej mocy...
Charakterystyka energetyczna budynku – klucz do efektywnego domu

Charakterystyka energetyczna budynku – klucz do efektywnego domu

Mimo, że branża budowlana przechodzi ciągłą transformację a trendy zmieniają się dynamicznie, jedna zasada pozostaje...
Panele bifacjalne: od technologii kosmicznej do naszych dachów

Panele bifacjalne: od technologii kosmicznej do naszych dachów

W sektorze fotowoltaicznym walczy się o każdy wat mocy elektrycznej, którą można wygenerować i każdy...
Fotowoltaika, instalacja skierowana na wschód zachód czy południe?

Fotowoltaika, instalacja skierowana na wschód zachód czy południe?

Korzyści płynących z własnego systemu fotowoltaicznego generującego energię elektryczną jest wiele...Prywatną elektrownią dziś cieszy już...
Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Obecne Rozliczenie prosumentów Obecnie osoby lub firmy które mają instalację do 50 kWp mogą korzystać...
Instalacja fotowoltaiczna a zbyt wysokie napięcie w sieci

Instalacja fotowoltaiczna a zbyt wysokie napięcie w sieci

Na przestrzeni ostatnich kilku lat krajobraz naszego kraju zmienił się diametralnie. Na domach prywatnych, obiektach...
Carport czyli samochodowa wiata fotowoltaiczna 2 w 1

Carport czyli samochodowa wiata fotowoltaiczna 2 w 1

Przydomowe instalacje fotowoltaiczne robią się w naszym kraju coraz popularniejsze. Jeszcze niedawno posiadanie własnych systemów...
Czy fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie?

Czy fotowoltaika dla firm to dobre rozwiązanie?

Instalacje fotowoltaiczne to rozwiązanie coraz chętniej wykorzystywane nie tylko przez właścicieli domów jednorodzinnych, ale też...
Panele fotowoltaiczne JA Solar

Panele fotowoltaiczne JA Solar

Na rynku obecnych jest wiele firm, produkujących panele fotowoltaiczne. Początkowo rynek ten zdominowany był przez...
Solplanet AISWEI nowy król średniej półki falowników

Solplanet AISWEI nowy król średniej półki falowników

Solplanet - niemieckie korzenie w przystępnej cenie Solplanet to nowa marka jednego z największych na...
Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Jak działa i jak odczytać licznik dwukierunkowy

Właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych są nie tylko producentami energii elektrycznej, ale także jej konsumentami. Tym...
Taryfy energetyczne: g11, g12 oraz g12w a bilansowanie 1:1

Taryfy energetyczne: g11, g12 oraz g12w a bilansowanie 1:1

Każdy płacący rachunki za prąd jest w stanie odpowiedzieć na pytanie ile zużywa energii elektrycznej....
Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Jak magazynować energię z fotowoltaiki?

Instalacje fotowoltaiczne na ogół produkują więcej energii, niż zużywają nasze domy, a przynajmniej nie w...
Fronius – najlepsze europejskie inwertery

Fronius – najlepsze europejskie inwertery

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele inwerterów solarnych , jak zatem wybrać ten odpowiedni do...
Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Agroenergia nowe zasady na 2021 – czyli ile wynoszą dopłaty do fotowoltaiki dla rolników

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wymaga wiele energii i poświęcenia. Współczesne gospodarstwa muszą stawiać na wysoką jakość...
Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę, pompę ciepła i nowe okna

Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę, pompę ciepła i nowe okna

Na czym polega ulga termomodernizacyjna? Ulga termomodernizacyjna daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część kosztów...
Fotowoltaika dla rolników – z jakich dotacji i ulg można skorzystać?

Fotowoltaika dla rolników – z jakich dotacji i ulg można skorzystać?

Jak działa fotowoltaika dla rolników? W przypadku osób indywidualnych i rolników którzy chcą założyć fotowoltaikę...
Magazyn energii w samochodzie elektrycznym

Magazyn energii w samochodzie elektrycznym

Samochody elektryczne i hybrydy plug in są coraz popularniejsze. Rosnąca liczba publicznie dostępnych ładowarek oraz...
Autokonsumpcja energii – czyli jak wykorzystać prąd z fotowoltaiki

Autokonsumpcja energii – czyli jak wykorzystać prąd z fotowoltaiki

Instalacje fotowoltaiczne są coraz powszechniejszym widokiem na polskich dachach. Już ponad pół miliona domów korzysta...
Ładowanie samochodu elektrycznego – sprawdzamy ile kosztuje jazda elektrykiem

Ładowanie samochodu elektrycznego – sprawdzamy ile kosztuje jazda elektrykiem

Ile kosztuje ładowanie samochodu elektrycznego? Ponieważ rośnie zainteresowanie samochodami elektrycznymi postanowiliśmy sprawdzić jak może wyglądać...
Czy panele full black to najlepszy wybór?

Czy panele full black to najlepszy wybór?

Wybór paneli fotowoltaicznych jest centralnym aspektem projektowania instalacji solarnej. Główne parametry, jakie bierze się pod...
Mój Prąd nowe informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Mój Prąd nowe informacje Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O kontynuacji bardzo udanego programu Mój Prąd mówi się już od dawna, podając jednakże bardzo...
Finansowanie fotowoltaiki

Finansowanie fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna każdego dnia przynosi wymierne korzyści obniżając rachunki za prąd. Każdy słoneczny dzień to...
Inwertery hybrydowe – jak działają

Inwertery hybrydowe – jak działają

Falownik jest kluczowym elementem instalacji elektrycznej w każdym systemie fotowoltaicznym. Jego zadaniem jest przetwarzanie prądu...
SolarEdge światowa czołówka fotowoltaiki

SolarEdge światowa czołówka fotowoltaiki

SolarEdge to izraelsko-amerykańska firma, która należy do ścisłej czołówki producentów oprzyrządowania elektrycznego dla systemów fotowoltaicznych....
Tandemowe ogniwa PV osiągają 30% – czas skupić się na stabilności

Tandemowe ogniwa PV osiągają 30% – czas skupić się na stabilności

Badacze z Helmholtz Zentrum Berlin ustanowili w zeszłym roku światowy rekord sprawności ogniw tandemowych perowskit-krzem...
Wymiary paneli fotowoltaicznych czy większy zawsze znaczy lepszy?

Wymiary paneli fotowoltaicznych czy większy zawsze znaczy lepszy?

Jednym z kluczowych aspektów projektowania instalacji fotowoltaicznej jest dobór modułów solarnych. Na rynku obecnie jest...
Wiaty fotowoltaiczne gdy dach jest zbyt mały

Wiaty fotowoltaiczne gdy dach jest zbyt mały

Moduły solarne, w przydomowych instalacjach fotowoltaicznych, montuje się typowo na dachu budynku. Co jednak w...
Mój Akumulator 2021 co nowego w programie Mój Prąd w 2021 roku.

Mój Akumulator 2021 co nowego w programie Mój Prąd w 2021 roku.

Jakkolwiek nie wiadomo jeszcze nic oficjalnie na temat nowej edycji programu Mój Prąd 2021, to...
Sezon na fotowoltaikę: kiedy najlepiej instalować panele PV

Sezon na fotowoltaikę: kiedy najlepiej instalować panele PV

Ogniwa fotowoltaiczne działają bardzo dobrze przez cały rok – produkują prąd tak w środku gorącego...
Czy panele fotowoltaiczne mogą być szkodliwe?

Czy panele fotowoltaiczne mogą być szkodliwe?

Jak mówi prawo Betteridga, dotyczące nagłówków prasowych, „na każdy tytuł, będący pytaniem, można odpowiedzieć krótkim...
Fakty i mity fotowoltaiki

Fakty i mity fotowoltaiki

Sektor nowoczesnych, odnawialnych źródeł energii otacza wiele mitów, które wynikają z słabej znajomości tematu –...
Pompa ciepła powietrze-woda sposób na tanie ogrzewanie

Pompa ciepła powietrze-woda sposób na tanie ogrzewanie

Istnieje obecnie wiele sposób na tanie ogrzewanie domu. Pompy ciepła należą do jednych z najtańszych...
Pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne co się bardziej opłaca?

Pompa ciepła czy ogrzewanie elektryczne co się bardziej opłaca?

Istnieje szereg czynników, które mogą wymusić korzystanie z ogrzewania w pełni elektrycznego. Być może do...
Przezroczyste ogniwa słoneczne rozwiązaniem przyszłości

Przezroczyste ogniwa słoneczne rozwiązaniem przyszłości

Energia słoneczna dowiodła swojego ogromnego potencjału, jako czyste źródło energii. Naukowcy z Korei przedstawili właśnie...
Farma fotowoltaiczna, kiedy się opłaca?

Farma fotowoltaiczna, kiedy się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna, niezależnie od skali, musi być odpowiednio przemyślaną inwestycją, aby była opłacalna. W Internecie...
Dynamiczny wzrost europejskiego rynku PV

Dynamiczny wzrost europejskiego rynku PV

Z raportu stowarzyszenia Solar Power Europe, wynika, że w 2020 roku w państwach UE dodano...
Opłata mocowa i podwyżki cen prądu 2021

Opłata mocowa i podwyżki cen prądu 2021

Jak co roku Urząd Regulacji Energetyki (URE) w ostatnim kwartale tego roku prowadził postępowania w...
Fotowoltaiczne ekrany akustyczne przyszłość czy nietrafiony pomysł?

Fotowoltaiczne ekrany akustyczne przyszłość czy nietrafiony pomysł?

Holenderska firma budowlana Heijmans zainstalowała pilotażową barierę akustyczną zintegrowaną z systemem fotowoltaicznym w Rosmalen w...
Dachówka fotowoltaiczna – czy zastąpi tradycyjne pokrycia dachowe?

Dachówka fotowoltaiczna – czy zastąpi tradycyjne pokrycia dachowe?

Na rynku istnieje wiele systemów pokryć dachowych o zróżnicowanych parametrach użytkowych i cenie. Dla wielu...
Pompa ciepła czy kocioł gazowy?

Pompa ciepła czy kocioł gazowy?

Jeśli budujemy dom, w pewnym momencie z pewnością staniemy przed wyborem źródła ciepła. Obecnie na...
Nowość w ofercie – panele fotowoltaiczne Selfa

Nowość w ofercie – panele fotowoltaiczne Selfa

Polskie panele fotowoltaiczne - Selfa Do naszej oferty wprowadziliśmy najnowsze polskie moduły fotowoltaiczne ze szczecińskiej...
Perspektywy dofinansowań na 2021 rok co już wiadomo?

Perspektywy dofinansowań na 2021 rok co już wiadomo?

Na koniec października 2020 roku, łączna moc zainstalowanych w Polsce systemów fotowoltaicznych wyniosła 2682,7 MW....
Nowa fabryka ogniw fotowoltaicznych w Europie

Nowa fabryka ogniw fotowoltaicznych w Europie

Francuskie władze zatwierdziła 3 listopada rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie budowy dużej fabryki modułów fotowoltaicznych...
Ekonomia i ekologia czyli opinia Pana Pawła o swojej nowej instalacji fotowoltaicznej

Ekonomia i ekologia czyli opinia Pana Pawła o swojej nowej instalacji fotowoltaicznej

Kilka ciepłych słów od naszego klienta. Cieszymy się, ze Pan Paweł wybrał naszą ofertę i...
Nowa instalacja fotowoltaiczna 3.3 kWp i opinia zadowolonego klienta

Nowa instalacja fotowoltaiczna 3.3 kWp i opinia zadowolonego klienta

Nasz klient, Pan Dominik docenił solidną pracę naszym instalatorów. Zawsze warto przestrzegać BHP. Nasi klienci...
WT 2021 dom energooszczędny w praktyce

WT 2021 dom energooszczędny w praktyce

Od wielu lat dużo czasu poświęca się zmniejszeniu energochłonności domów, w których mieszkamy. Ma to...
Instalacja fotowoltaiczna – na trackerach czy na stelażu

Instalacja fotowoltaiczna – na trackerach czy na stelażu

Montaż paneli fotowoltaicznych jest nie mniej istotnym wyborem podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej niż np. wybór...
Amerykański start-up rozpoczyna produkcję drukowanych, perowskitowych ogniw PV na rolce

Amerykański start-up rozpoczyna produkcję drukowanych, perowskitowych ogniw PV na rolce

Elastyczne ogniwa fotowoltaiczne perowskit Start-up Energy Materials Corporation (EMC) z siedzibą w stanie Nowy Jork...
Smog! Jak zadbać o jakość powietrza?

Smog! Jak zadbać o jakość powietrza?

Trudno uwierzyć, że coś tak podstawowego i ważnego jak czyste powietrze stało się przedmiotem troski...
Kolejny klient zadowolony z profesjonalnego montażu

Kolejny klient zadowolony z profesjonalnego montażu

Oto opinia kolejnego zadowolonego klienta. Ciepłe słowa które ogromnie motywują nas do dalszej pracy. Chcesz...
Do Mojego Prądu dołożono 100 milionów na ten rok

Do Mojego Prądu dołożono 100 milionów na ten rok

Pod koniec października środki w programie Mój Prąd już się wyczerpały, mimo tego, że nabór...
Dofinansowanie na fotowoltaikę – Warszawa daje 15 000

Dofinansowanie na fotowoltaikę – Warszawa daje 15 000

Mieszkańcy Warszawy już teraz mogą składać wnioski o dofinansowanie do montażu instalacji fotowoltaicznych w 2021. ...
Brawo Dania 👍 w 2021 realizacja rekordowej farmy fotowoltaicznej

Brawo Dania 👍 w 2021 realizacja rekordowej farmy fotowoltaicznej

Spółka European Energy ma niebawem rozpocząć budowę farmy słonecznej o mocy 300 MW w Danii....
Jak oszczędzać prąd czyli o ekonomii i ekologii

Jak oszczędzać prąd czyli o ekonomii i ekologii

O oszczędzaniu energii elektrycznej mówi się już od dziesięcioleci. Jeszcze do niedawna, mówiło się o...
Jak odczytywać licznik prądu

Jak odczytywać licznik prądu

Licznik zużycia prądu, to urządzenie znajdujące się pomiędzy naszą domową siecią elektryczna, a siecią przesyłową...
Ogrzewanie podłogowe, czy zawsze się opłaca?

Ogrzewanie podłogowe, czy zawsze się opłaca?

Ogrzewanie podłogowe jest obecnie coraz popularniejsze, szczególnie w nowych budynkach. Oprócz oczywistych zalet, takich jak...
Standardy wykonywania instalacji fotowoltaicznej Sunvival

Standardy wykonywania instalacji fotowoltaicznej Sunvival

Sprawność i czas życia instalacji fotowoltaicznej zależny jest od wielu czynników. Nie jest to prosta...
Nowe pomysły na projektowanie ogniw PV proste zasady pułapkowania światła w krzemie

Nowe pomysły na projektowanie ogniw PV proste zasady pułapkowania światła w krzemie

Istnieje wiele pomysłów na zwiększanie ilości produkowanej z ogniwa fotowoltaicznego energii elektrycznej. Sprawność konwersji jest...
Fotowoltaika – ekologiczna lokata na wysoki procent

Fotowoltaika – ekologiczna lokata na wysoki procent

Istnieje wiele sposobów na inwestowanie pieniędzy. W polskiej świadomości od dawna zakorzenione są lokaty oszczędnościowe,...
Rekordowe wzrosty polskiej fotowoltaiki

Rekordowe wzrosty polskiej fotowoltaiki

Jak donosi spółka Polskie Sieci Energetyczne (PSE), operator systemu przesyłu energii elektrycznej w Polsce, na...
Fotowoltaika i pompa ciepła – najlepsze połączenie

Fotowoltaika i pompa ciepła – najlepsze połączenie

Mówi się, że system fotowoltaiczny i pompa ciepła, to połączenie idealne. Z jednej strony mamy...
Rodzaje pomp ciepła

Rodzaje pomp ciepła

Pompa ciepła to urządzenie, które transportuje energię cieplną ze źródła ciepła do tak zwanego rezerwuaru...
Samowystarczalność energetyczna przyszłość czy teraźniejszość?

Samowystarczalność energetyczna przyszłość czy teraźniejszość?

Każdy z nas jest zależny w jakimś stopniu od innych ludzi. Żyjemy w społeczeństwie. Tak...
Wpływ chmur na wydajność paneli fotowoltaicznych

Wpływ chmur na wydajność paneli fotowoltaicznych

Fotowoltaika jest doskonałą inwestycją naszych środków. Niezależnie, czy kuszą nas oszczędności w zużyciu energii elektrycznej,...
Net metering: na czym polega i czy się opłaca?

Net metering: na czym polega i czy się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna zamienia światło słoneczne w prąd elektryczny zawsze, kiedy świeci słońce, niezależnie od poboru prądu...
Żywotność paneli słonecznych

Żywotność paneli słonecznych

Inwestując w panele słoneczne – czy do przydomowej mikroinstalacji PV, czy dużej farmie fotowoltaicznej –...
Jak działa Instalacja fotowoltaiczna?

Jak działa Instalacja fotowoltaiczna?

Systemy fotowoltaiczne są drugim największym źródłem energii odnawialnej, zaraz za systemami wiatrowymi. Mimo, że obecnie...
Gdzie zamontować inwerter?

Gdzie zamontować inwerter?

Inwerter jest obowiązkowym elementem każdej instalacji fotowoltaicznej. Urządzenie to nazywane może być inwerterem solarnym lub falownikiem PV/fotowoltaicznym. Jest to...
Dotacje Mój prąd do instalacji fotowoltaicznych. Jakie są zasady?

Dotacje Mój prąd do instalacji fotowoltaicznych. Jakie są zasady?

Na zakup systemów fotowoltaicznych decyduje się coraz więcej osób. Przyczyny takiego stanu rzeczy są bardzo...
Jak powstaje prąd ze słońca?

Jak powstaje prąd ze słońca?

Słońce jako centralna gwiazda Układu Słonecznego od setek milionów lat daje życie i ogrzewa naszą planetę. Przez cały ten czas Słońce dostarcza nam energię, ale jest też impulsem do...
Jak działa inwerter fotowoltaiczny?

Jak działa inwerter fotowoltaiczny?

Inwerter fotowoltaiczny to centrum zarządzania każdej instalacji fotowoltaicznej, która nie będzie pracować optymalnie jeśli inwerter będzie wątpliwej...
Jak dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej?

Jak dobrać inwerter w instalacji fotowoltaicznej?

Instalacja fotowoltaiczna w sposób bez emisyjny wytwarza prąd elektryczny bezpośrednio z promieniowania słonecznego. Żeby instalacja bezawaryjnie...
Instalacja fotowoltaiczna na mikroinwerterach. Jak działa i czy zawsze się opłaca?

Instalacja fotowoltaiczna na mikroinwerterach. Jak działa i czy zawsze się opłaca?

Obecnie na rynku instalacji fotowoltaicznych dostępnych jest wiele rozwiązań, takich jak inwertery solarne, optymalizatory mocy i mikroinwertery. Ich zalety, wady...
Domowa elektrownia fotowoltaiczna. Zalety prądu ze słońca.

Domowa elektrownia fotowoltaiczna. Zalety prądu ze słońca.

Odnawialne źródła energii są ostatnio na ustach wszystkich i coraz większa liczba osób zdaje sobie sprawę, że jedna godzina światła...
Co wpływa na wydajność paneli fotowoltaicznych?

Co wpływa na wydajność paneli fotowoltaicznych?

Ze względu na zmiany klimatyczne w najbliższej przyszłości wzrastać będzie, na naszej szerokości geograficznej, liczba dni...
Co wybrać: mikroinwerter czy klasyczny inwerter?

Co wybrać: mikroinwerter czy klasyczny inwerter?

W klasycznych instalacjach fotowoltaicznych wszystkie panele słoneczne są połączone ze sobą szeregowo, a cały układ podłączany jest do inwertera solarnego. Jednak w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z ogniw fotowoltaicznych,...
Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy off-grid?

Instalacja fotowoltaiczna on-grid czy off-grid?

Dla właścicieli domów, jak i firm, cięcie kosztów oraz efektywność energetyczna oznaczają obecnie coś więcej...
Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne: Czym się różnią i które wybrać?

Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne: Czym się różnią i które wybrać?

Produkcja energii elektrycznej ze światła słonecznego tylko w teorii wydaje się być prostym zagadnieniem. Istnieje...
Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej

Co wchodzi w skład instalacji fotowoltaicznej

Instalacja fotowoltaiczna, czyli prywatna elektrownia fotowoltaiczna zbudowana jest z trzech głównych komponentów: paneli fotowoltaicznych, inwertera...
Zestaw tygodnia
Zamów online
Porozmawiaj z ekspertem

Nasz doradca energetyczny
dobierze najlepszą
instalację do Twoich potrzeb.

Umów się na spotkanie online
Zamów przez Internet

Wybierz instalację fotowoltaiczną on-line,
szybko, bezpiecznie i bez wychodzenia z domu!

Zamów online