Dotacja Mój Prąd 2024

Fotowoltaika z dotacją Mój Prąd 6.0 już od września!

Znamy zasady dotacji Mój Prąd 6.0

Mój Prąd 6.0 startuje już od września. Ministerstwo Klimatu i Środowiska potwierdziło nową edycję dofinansowania fotowoltaiki Mój Prąd 6.0 na 2024 rok. To najlepszy moment na zakup elektrowni słonecznej – z założoną instalacją można być pierwszym w kolejce po fundusze, gdy program oficjalnie ruszy! Pamiętaj, środki na dotacje są ograniczone – łącznie 400 mln zł.

  1. Dofinansowanie z Mój Prąd 6.0 może wynieść do 50% ceny instalacji fotowoltaicznej.
  2. Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych o mocy do 20 kWp!
  3. Dotacja udzielana na instalacje fotowoltaiczne wraz z magazynami energii.
  4. Magazyn energii – na 1 kWp mocy fotowoltaiki przypada 1,5 kWh pojemności magazynu energii!

Mój Prąd 2024 – Czy warto zwlekać z zakupem fotowoltaiki na uruchomienie programu?

Dotacja Mój Prąd to najbardziej popularny program dopłat do fotowoltaiki. Dzięki programowi, w Polsce w ciągu zaledwie kilku lat powstało kilkaset tysięcy przydomowych instalacji fotowoltaicznych. Każdy miesiąc to kolejne kilkadziesiąt tysięcy rodzin, które zdecydowały się zamontować fotowoltaikę. Większość przydomowych instalacji jest dofinansowana z programu Mój Prąd. Dlaczego nie warto zwlekać z montażem? Liczyć się będzie data zgłoszenia instalacji do przyłączenia!

Zdecydowanie warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę z kilku istotnych powodów:

Teraz jest najlepszy moment na zakup fotowoltaiki ze względu na wzrost od 1 lipca zamrożonej ceny prądu z 512,91 na 621,20 zł za MWh, a także tendencję wzrostową cen energii elektrycznej na 2025 rok – cena w Taryfie na 2025 r. wynosi 779,57 zł/MWh.
Warto wziąć pod uwagę, że wraz z rozpoczęciem nowych programów wsparcia ceny instalacji fotowoltaicznych mogą wzrosnąć. Istnieje ryzyko, że mimo dostępnych dotacji ostateczny koszt inwestycji może okazać się wyższy niż w przypadku zakupu przed oficjalnym uruchomieniem programu.

Szybka decyzja o montażu fotowoltaiki to większa szansa na pozyskanie dofinansowania!

Szybsza decyzja jest najlepszą drogą do uzyskania dofinansowania nawet 50% kosztów poniesionych na fotowoltaikę. Montaż instalacji zajmuje średnio 14 dni od podpisania umowy, a wymiana licznika przez zakład energetyczny może zająć do 30 dni. To oznacza, że czas oczekiwania na złożenie wniosku o dotację może wynosić nawet do 2 miesięcy.

Mam już fotowoltaikę, czy mogę złożyć wniosek o Mój Prąd 6.0?

Złożenie wniosku o dotację w ramach programu „Mój Prąd” będzie możliwe dopiero po ukończeniu montażu fotowoltaiki i zgłoszeniu instalacji o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Posiadacze już zainstalowanych systemów fotowoltaicznych mogą szybciej ubiegać się o wsparcie, co zmniejsza ryzyko wyczerpania środków i przyspiesza proces uzyskania dotacji. Dlatego też jest to atrakcyjna opcja dla osób, które dopiero rozważają tego typu inwestycję.

Wysokie ceny prądu 2024 to szybszy zwrot z inwestycji we własne źródło energii!

Fotowoltaika przynosi zyski nawet bez korzystania z dotacji. W obecnych warunkach rynkowych i wysokich cenach prądu, inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwraca się przeciętnie w ciągu 6-7 lat. Choć korzystając z dotacji można ten okres skrócić nawet o połowę, nie jest to konieczne do osiągnięcia realnych oszczędności z tej formy inwestycji.

Czym jest autokonsumpcja i czemu jest wspierana przez Mój Prąd?

Największa produkcja energii elektrycznej przez fotowoltaikę przypada przeważnie na środek dnia. Dokładnie wtedy większość z właścicieli jest w pracy lub szkole. Z kolei największe zapotrzebowanie w domu na prąd jest rano i późnym popołudniem. Autokonsumpcja energii z fotowoltaiki jest wspierana przez systemy magazynowania energii, które umożliwiają gromadzenie nadmiaru energii na późniejsze wykorzystanie w okresach niższego wytwarzania przez panele słoneczne.

Założenia dotacji Mój Prąd 2024 idą w kierunku maksymalnego wykorzystania bieżącej produkcji na potrzeby domu i obejmować będą montaż fotowoltaiki z magazynem energii. Na każdy kilowat mocy fotowoltaiki będzie musiało przypadać 1,5 kilowatogodziny pojemności zainstalowanego magazynu!

Czy dotację Mój Prąd można łączyć z ulgą termomodernizacyjną?

Tak, dotację Mój Prąd można łączyć z ulgą podatkową. Od ceny końcowej instalacji należy odjąć kwotę dotacji jaka została wypłacona i wynik wpisać w zeznaniu podatkowym. W ten sposób można odzyskać kolejne kilka tysięcy złotych.

Kiedy można złożyć wniosek o dofinansowanie Mój Prąd?

Wniosek można składać po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej i złożeniu wniosku o przyłączenie do sieci!.

Do wniosku potrzebne są:

  • Kopia faktury za dostawę i montaż fotowoltaiki
  • Dowód opłacenia faktury
  • Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego
  • Karta produktu /etykieta energetyczna
  • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego

Nasi klienci nie muszą się tym zajmować. Wszystkie formalności załatwiamy nieodpłatnie w ich imieniu.

Jakie instalacje fotowoltaiczne otrzymają dofinansowanie?

Dofinansowanie Mój Prąd można otrzymać na instalację fotowoltaiczną o mocy do 20 kWp, która została założona po 01 lutego 2020 i została podłączona do sieci elektroenergetycznej. Warunkiem jest też podpisanie umowy kompleksowej ze sprzedawcą energii np. firmą Enelogic oraz wymiana licznika na dwukierunkowy.

sunvival.pl