Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę i magazyn energii

Ulga termomodernizacyjna – czyli jak odliczyć od podatku fotowoltaikę i magazyn energii

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna daje możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o część kosztów poniesionych na termomodernizację budynku lub zakup bardziej ekologicznych źródeł ciepła. Ma to być zachęta dla właścicieli domów jednorodzinnych np. do wymiany okien, drzwi, lepszego ocieplenia budynku oraz wymiany kotła na bardziej ekologiczny. Można też od podatku odliczyć fotowoltaikę oraz fotowoltaikę z magazynem energii. Poniesione koszty obniżają podstawę opodatkowania.

Ulgę termomodernizacyjną rozlicza się w formularzu PIT 0.

 

Co można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć koszty, które służą:

  • zmniejszeniu zapotrzebowania na energię dostarczaną do budynków mieszkalnych na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej;
  • zmniejszeniu strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitej lub częściowej zamiany źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji;

Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Pełen katalog wydatków, które są uprawnione do ulgi termomodernizacyjnej znajduje się w na stronie www.isap.sejm.gov.pl oraz na naszej stronie w plikach do pobrania – Katalog wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego i posiadają faktury dokumentujące koszty inwestycji. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (12% lub 32%), podatku liniowego oraz ryczałtu ewidencjonowanego.

Zamów kontakt z doradcą

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną?

Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia od podatku wszystkich zrealizowanych przedsięwzięć na jednego podatnika wynosi 53 000 zł. Czyli można jednocześnie wykonać ocieplenie ścian, wymienić piec na bardziej ekologiczny i zamontować fotowoltaikę. Jeżeli łączny koszt będzie wyższy, to od podatku i tak możemy odliczyć tylko 53 000 zł. Od podatku można odliczyć tylko koszty inwestycji, które poniósł podatnik. Dopłaty z programów ogólnopolskich, takich jak Mój prąd 6.0 lub Czyste powietrze, a także programy dopłat lokalnych należy odjąć do końcowej kwoty.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę – przykład

Inwestor zdecydował się na montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,2 kWp za 31 000 zł. Na zakup instalacji fotowoltaicznej została przyznana dopłata Mój prąd w wysokości 6 000 zł. Podstawę opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej będzie więc mógł obniżyć o 25 000 zł. Tym samym, dzięki uldze termomodernizacyjnej na fotowoltaikę, w tym przypadku oszczędności wyniosą:

  • 3 000 zł – u osób w I progu podatkowym (12%)
  • 4 750 zł – u osób rozliczających się na zasadzie podatku liniowego (19%)
  • 8 000 zł – u osób w II progu podatkowym (32%) – wyliczone od nadwyżki > I prodgu

 

O czym warto pamiętać przy korzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej?

Niektóre inwestycje jak np. zmiana ocieplenia domu oraz okien jest bardzo czasochłonna. Termomodernizację można rozłożyć w czasie – maksymalnie na 3 lata, licząc od roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek. Dzięki temu można przeprowadzić ocieplenie budynku, w kolejnym roku montaż fotowoltaiki, a na koniec zakup pieca elektrycznego lub pompy ciepła. Wszystkie koszty muszą być udokumentowane fakturą wystawioną przez płatnika VAT. Nie można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej jeżeli koszty zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Ulga termomodernizacyjna – wspólne rozliczenie małżonków

Kwota odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej nie może przekroczyć 53 000 zł. Limit jest związany z podatnikiem, a nie z budynkiem, w którym wprowadzono modernizację. Małżonkowie, którzy są współwłaścicielami nieruchomości mogą skorzystać podwójnie. Każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Ulga termomodernizacyjna – odlicza ten, kto widnieje na fakturze

W przypadku rozliczania ulgi termomodernizacyjnej przez małżonków warto zwrócić uwagę, kto widnieje na fakturach. Jeżeli małżonkowie są współwłaścicielami nieruchomości i mają wspólność majątkową, to na fakturach powinny znaleźć się dane obu osób. Jest to najprostszy i najkorzystniejszy sposób odliczenia ulgi termomodernizacyjnej przez współmałżonków. Jeżeli część faktur jest wystawiona tylko na jedną osobę, najlepiej jest przypilnować aby pozostałe inwestycje związane z termomodernizacją były fakturowane na drugą osobę.

Ulga termomodernizacyjna na nowy dom

Ulga termomodernizacyjna nie przysługuje na inwestycje w nieoddanym do użytku domu. Podatnik będzie miał jednak prawo do ulgi termomodernizacyjnej, jeśli budynek, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem, będzie miał status budynku mieszkalnego jednorodzinnego, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia. Innymi słowy, należy najpierw zgłosić zakończenie budowy w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami i poczekać na informację z urzędu o zatwierdzeniu zakończenia budowy. Inwestycje rozpoczęte po zakończeniu budowy mogą być już traktowane jako termomodernizacja. Ulga termomodernizacyjna na nowy dom (w budowie) jest więc niemożliwa, ale na świeżo wybudowany, już tak.

Ulga termomodernizacyjna na fotowoltaikę

Instalacja fotowoltaiczna znacząco przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na dostawy energii z nieodnawialnych źródeł. Dlatego oczywiste jest, że odliczenie fotowoltaiki od podatku jest szeroko promowane przez NFOŚiGW. Najwięcej pytań jak odliczyć fotowoltaikę od podatku dotyczy łączenia ulgi z dopłatami. Osoby, które przy montażu fotowoltaiki skorzystały z dopłaty Mój prąd, Czyste powietrze lub innej lokalnej dopłaty, powinny koszt instalacji pomniejszyć o uzyskaną dotację. Czyli jeżeli instalacja fotowoltaiczna kosztowała np. 31 000 zł i została dofinansowana dopłatą 5 000 zł to ulgę na fotowoltaikę liczymy od 25 000 zł. Dokładnie taka kwota obniży podstawę opodatkowania, a zwrot będzie uzależniony od sposobu opodatkowania.

Jak odliczyć panele fotowoltaiczne z dotacją, która jeszcze nie przyszła?

Popularność programu Mój prąd sprawiła, że wiele osób zdecydowało się na państwową dopłatę do fotowoltaiki. Część wniosków złożonych pod koniec ubiegłego roku nadal jest rozpatrywana. Stanowisko Ministerstwa Finansów jest jednoznaczne. W takim przypadku w ramach ulgi termomodernizacyjnej rozliczyć należy całość poniesionych kosztów na fotowoltaikę. Przyznaną, z opóźnieniem dotację, należy dodać w kolejnym rozliczeniu podatkowym do podstaw opodatkowania.

Czy pompę ciepła można odliczyć od podatku?

Tak, zakup i montaż pompy ciepła w domu jednorodzinnym można odliczyć od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Pompa ciepła jest przeważnie drogim zakupem, odliczenie od podatku pozwala na zwrot części pieniędzy i przyspiesza jednocześnie zwrot z inwestycji. Jak w przypadku każdej inwestycji termomodernizacyjnej, odliczenie jest możliwe jedynie w już istniejącym budynku. Aby pompę ciepłą odliczyć od podatku budynek musi więc być formalnie oddany do użytku i zamieszkały.

Klimatyzator a ulga termomodernizacyjna

Klimatyzator z funkcją grzania jest w istocie pompą ciepła powietrze-powietrze. Pomimo, że klimatyzatory nie zostały bezpośrednio wymienione w katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej, spełniają warunek: „ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych” Ponadto Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 9 marca 2020 r. (0112-KDIL2-1.4011.23.2020.2.AMN) potwierdził, że koszty zakupu i montażu klimatyzatora z funkcją grzania można odliczyć w PIT jako ulgę termomodernizacyjną.

Odliczenie pieca elektrycznego od podatku

Kotły elektryczne, podobnie jak klimatyzatory nie zostały bezpośrednio wymienione katalogu wydatków uprawniających do ulgi termomodernizacyjnej. Katalog został stworzony w 2018, a popularność kotłów elektrycznych ściśle powiązana jest z rozwojem fotowoltaiki w Polsce.

Wszystko wskazuje jednak na to, że jest możliwość odliczenia pieca elektrycznego od podatku w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Zgodnie z interpretacją indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 4 września 2020 r. (0113-KDIPT2-2.4011.558.2020.2.AKU) zakup pieca elektrycznego można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, ponieważ stanowi to modernizację systemu grzewczego mającą na celu oszczędzanie energii ze źródeł nieodnawialnych.

„Końcowo wskazać należy, że załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju nie zawiera szczegółowego wykazu konkretnych materiałów budowlanych, a jedynie wskazuje, ogólnie na materiały budowlane wykorzystane do ściśle określonego w rozporządzeniu celu. Tym celem jest modernizacja istniejącego budynku polegająca na wykonaniu jego docieplenia bądź modernizacji systemu grzewczego, w efekcie których zaoszczędzona jest energia potrzebna do ogrzania budynku mieszkalnego. Na to wskazują wymienione w rozporządzeniu materiały i urządzenia oraz usługi wchodzące w zakres omawianej ulgi..”

Należy jednak pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy konkretnego przypadku. Może być podpowiedzią lecz nie jest wykładnią prawa.

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...