Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Zmiany w fotowoltaice – koniec opustów

Obecne Rozliczenie prosumentów

Obecnie osoby lub firmy które mają instalację do 50 kWp mogą korzystać z bardzo opłacalnego sposoby rozliczenia wyprodukowanej i pobranej energii. Niewykorzystany nadmiar energii jest zliczany przez licznik dwukierunkowy i oddawany do sieci energetycznej. Za każdą wprowadzoną do sieci kWh prosument może bezpłatnie odebrać 0.8 kWp (przy instalacjach o mocy do 10 kWp) lub 0.7 kWp (przy instalacjach do 10 do 50 kWp)

W przypadku bilansowania prosument nie musiał przejmować się kosztami dodatkowymi. Duża nadwyżka wyprodukowanej energii mogła zostać odebrana jesienią i zimą. Koszt wirtualnego przechowywania prądu był znikomy. Zmiany w roku i koniec opustów spowodują, że opłacalność wirtualnego magazynowania energii w sieci ulegnie zmianie.

Koniec opustów

Zgodnie z projektem zmiany w ustawie jaką przedstawiło Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z 1 stycznia 2022 ma nastąpić koniec systemu opustów.
Zamiast bezkosztowego bilansowania, wprowadzona do sieci energia ma być sprzedawana według średnich cen hurtowych. Prosument będzie sprzedawał do zakładu energetycznego prąd po średniej cenie z zeszłego kwartału, natomiast z zakup będzie po aktualnej cenie.

Średnia cena hurtowa sprzedaży energii elektrycznej w 2020 roku wynosiła nieco ponad 25 groszy za kWh podczas gdy na rachunku klienta, cena energii z uwzględnieniem opłat dodatkowych wynosiła około 61 groszy za kWh. Należy bowiem pamiętać, że koszt energii czynnej na każdym rachunku za prądu jest zawsze powiększany o opłaty dodatkowe które znacznie podnoszą ostateczną cenę.

Jakie zmiany w fotowoltaice nastąpią w 2022?

Prosument zbiorowy

Zakładane zmiany w ustawie wprowadzają nowy podmiot do świata fotowoltaiki. Obywatelske społeczności energetyczne będą mogły zajmować się:

  • wytwarzaniem
  • dystrybucją
  • zużywaniem energii

Obywatelskie społeczności energetyczne będą mogły również zajmować się działaniami które poprawiają ogólną efektywność energetyczną np. poprzez świadczenie usług w postaci ładowania samochodów elektrycznych.

Obywatelske społeczności energetyczne będą tworzone jako:

  • spółdzielnie
  • spółki osobowe
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Obywatelskie społeczności energetyczne to rozwiązanie które wprowadzi na rynek fotowoltaiki prosumenta zbiorowego. Rozwiązanie to pozwoli na uczestnictwo w spółdzielni nawet osobom które nie mogą zamontować prywatnej instalacji fotowoltaicznej. Wirtualny prosument mógłby najpierw partycypować w kosztach budowy dużej farmy fotowoltaicznej a następnie proporcjonalnie korzystać z wytworzonego prądu i profitów ze sprzedaży nadmiaru energii.

Istnieje szansa, że obywatelskie społeczności energetyczne będą mogły tworzyć wspólnoty mieszkaniowe. Pozwoliłoby to na wykorzystanie powierzchni dachów budynków do montażu dużych instalacji fotowoltaicznych. Prosument zbiorowy, czyli w tym przypadku każdy właściciel mieszkania w spółdzielni lub wspólnocie mógłby korzystać z prądu wyprodukowanego z fotowoltaiki na bloku.

Umowy z ceną dynamiczną

Projekt zmian w ustawie zakłada prawo do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej (opartych na cenach na rynku transakcji natychmiastowych lub rynkach dnia następnego). Do skorzystania z tej możliwości konieczny będzie montaż licznika z funkcją zdalnego odczytu. Ustawodawca ograniczył obowiązek prowadzenia sprzedaży energii elektrycznej na podstawie umowy z ceną dynamiczną energii elektrycznej do tych sprzedawców, którzy obsługują 200 000 odbiorców końcowych.

Projekt zmian w fotowoltaice jest dostępny w całości na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska

https://bip.mos.gov.pl/prawo/projekty-ustaw-i-rozporzadzen/

INNE PORADY

Może Cię zainteresować

Mikroinwertery Hoymiles

Zalety mikroinwerterów Każdy panel fotowoltaiczny produkuje prąd stały. Za zmianę na prąd zmienny który jest...